Lagasafn.  Íslensk lög 1. nóvember 2016.  Útgáfa 145b.  


Lög um opinberan stuðning við tækniþróun og nýsköpun í þágu atvinnulífsins

2003 nr. 4 3. febrúar


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Felld úr gildi skv. l. 75/2007, 16. gr.