Lagasafn.  Íslensk lög 1. september 2018.  Útgáfa 148c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um stofnun hlutafélags um Ríkismat sjávarafurða1)

1992 nr. 91 24. nóvember


    1)Sjá Stjtíð. A 1992, bls. 222–223.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 3. desember 1992.