Lagasafn.  Íslensk lög 1. maí 2020.  Útgáfa 150b.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um stofnun hlutafélags um Síldarverksmiðjur ríkisins1)

1993 nr. 20 5. apríl


    1)Sjá Stjtíð. A 1993, bls. 100–101.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 7. apríl 1993.