Kaflar lagasafns: 12. Eignir og framkvæmdir ríkisins


Íslensk lög 20. september 2019 (útgáfa 149c).

12.a. Fasteignir ríkisins

 • Lög um íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins, nr. 27 25. apríl 1968
 • Lög um Jarðasjóð, nr. 34 27. maí 1992
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að kaupa nokkrar jarðir og afnotarétt jarða í Ölfusi, nr. 104 14. maí 1940
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja landspildu úr prestssetursjörðinni Bjarnarnesi í Nesjahreppi, nr. 12 11. apríl 1973
 • Lög um heimild fyrir ráðherra f.h. ríkissjóðs til að selja fasteignir Grænmetisverslunar landbúnaðarins að Síðumúla 34 og jarðhús í Ártúnsbrekku við Elliðaár, nr. 40 20. maí 1988
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina Lönguhlíð í Vallahreppi, Suður-Múlasýslu, nr. 68 11. maí 1993
 • Lög um sölu kristfjárjarðanna Arnheiðarstaða og Droplaugarstaða í Fljótsdalshreppi, nr. 53 26. maí 2001
 • Lög um sölu kristfjárjarðarinnar Utanverðuness í Sveitarfélaginu Skagafirði, nr. 25 22. mars 2005
 • Lög um ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls, nr. 48 29. maí 2008

12.b. Atvinnurekstur ríkisins

 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka á leigu geymsluhús Tunnuverksmiðju Siglufjarðar sf., nr. 24 23. apríl 1946
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja lagmetisiðju ríkisins í Siglufirði, nr. 26 15. maí 1984
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Landssmiðjuna, nr. 125 31. desember 1984

12.c. Opinberar framkvæmdir og innkaup

12.d. Eignarhlutir ríkisins í fjármálafyrirtækjum

Kaflar lagasafns