Kaflar lagasafns: 29. Bankar og fjármálafyrirtæki


Íslensk lög 20. apríl 2022 (útgáfa 152b).

29.a. Seðlabanki, fjármálafyrirtæki og verðbréfaviðskipti

29.b. Ýmsar lánastofnanir

29.c. Alþjóðlegar lána- og fjármálastofnanir

 • Lög um þátttöku Íslands í stofnun gjaldeyrissjóðs og alþjóðabanka samkvæmt tillögum Bretton Woods fundarins og um lántöku í því skyni, nr. 105 21. desember 1945
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, nr. 82 31. desember 1968
 • Lög um heimild til hækkunar kvóta hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, nr. 53 18. maí 1965
 • Lög um heimild til hækkunar kvóta og framlags Íslands við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Alþjóðabankann, nr. 28 28. apríl 1970
 • Lög um heimild til hækkunar framlags Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans, nr. 7 29. mars 1977
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, nr. 15 4. maí 1977
 • Lög um heimild til hækkunar framlags Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, nr. 38 29. maí 1979
 • Lög um heimild til hækkunar á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, nr. 68 28. nóvember 1983
 • Lög um heimild til hækkunar á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, nr. 103 12. desember 1990
 • Lög um heimild til hækkunar á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, nr. 128 30. nóvember 1998
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, nr. 104 12. desember 1990
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, nr. 129 30. nóvember 1998
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, nr. 5 28. janúar 2011
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að samþykkja hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og til að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á stofnskrá sjóðsins, nr. 5 1. febrúar 2012
 • Lög um heimild til hækkunar á hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum, nr. 32 4. maí 1982
 • Lög um heimild til hækkunar á hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum, nr. 27 16. maí 1988
 • Lög um heimild handa ríkisstjórninni til ráðstafana vegna aðildar Íslands að Gjaldeyrissamningi Evrópu, nr. 34 9. maí 1959
 • Lög um þátttöku Íslands í Hinni alþjóðlegu framfarastofnun, nr. 59 29. mars 1961
 • Lög um norrænan tækni- og iðnþróunarsjóð, nr. 54 25. apríl 1973
 • Lög um norrænan þróunarsjóð, nr. 14 7. mars 1989
 • Lög um ábyrgð vegna norrænna fjárfestingalána til verkefna, nr. 77 19. maí 1982
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að auka hlutafé Íslands í Norræna fjárfestingarbankanum, nr. 70 15. desember 1983
 • Lög um ábyrgð vegna norrænna fjárfestingarlána til verkefna, nr. 69 24. desember 1986
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að auka hlutafé Íslands í Norræna fjárfestingarbankanum, nr. 93 21. desember 1987
 • Lög um ábyrgð gagnvart Norræna fjárfestingarbankanum, nr. 127 20. desember 1990
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að auka hlutafé Íslands í Norræna fjárfestingarbankanum og að staðfesta breytingar á samþykktum bankans, nr. 85 18. maí 1993
 • Lög um ábyrgð á norrænum fjárfestingarlánum til verkefna utan Norðurlanda, nr. 142 29. desember 1994
 • Lög um auknar ábyrgðir vegna norrænnar fjárfestingaráætlunar fyrir Eystrasaltsríkin 1996–1999 og nýs lánaflokks í Norræna fjárfestingarbankanum til umhverfismála í grannhéruðum Norðurlandanna, nr. 162 31. desember 1996
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að auka hlutafé Íslands í Norræna fjárfestingarbankanum og hækka útlánaramma vegna norrænna fjárfestingarlána til verkefna utan Norðurlanda, nr. 164 31. desember 1998
 • Lög um auknar ábyrgðir vegna lánaflokks í Norræna fjárfestingarbankanum til umhverfismála í grannhéruðum Norðurlandanna, nr. 129 18. desember 2002
 • Lög um hækkun útlánaramma Norræna fjárfestingarbankans vegna norrænna fjárfestingarlána til verkefna utan Norðurlanda (PIL), nr. 31 7. maí 2004
 • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til aðildar að Iðnþróunarsjóði fyrir Portúgal, nr. 61 31. maí 1976
 • Lög um norrænt fjármögnunarfélag á sviði umhverfisverndar, nr. 102 12. desember 1990
 • Lög um hlut Íslands í stofnfé Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu, nr. 126 31. desember 1990

29.d. Eftirlit

29.e. Ýmislegt

Kaflar lagasafns