Kaflar lagasafns: 31. Iðnaður


Íslensk lög 20. janúar 2021 (útgáfa 151a).

31.a. Starfsemi á sviði iðnaðar

31.b. Iðnfyrirtæki

 • Lög um lagagildi samnings milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu við Straumsvík, nr. 76 13. maí 1966
 • Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu við Straumsvík, nr. 19 6. apríl 1970
 • Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu við Straumsvík, nr. 42 25. maí 1976
 • Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu við Straumsvík, nr. 104 30. nóvember 1984
 • Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu við Straumsvík, nr. 111 31. desember 1985
 • Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og Alusuisse-Lonza Holding Ltd. um álbræðslu við Straumsvík, nr. 155 29. desember 1995
 • Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og Alcan Holdings Switzerland Ltd. um álbræðslu við Straumsvík, nr. 112 21. júní 2007
 • Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og Alcan Holdings Switzerland Ltd. um álbræðslu við Straumsvík, nr. 145 22. desember 2010
 • Lög um viðauka við lög nr. 80 15. ágúst 1966, um kísilgúrverksmiðju við Mývatn, nr. 48 17. maí 1969
 • Lög um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði, nr. 18 11. maí 1977
 • Lög um heimild til samninga um álbræðslu á Grundartanga, nr. 62 27. maí 1997
 • Lög um heimild til samninga um álverksmiðju í Reyðarfirði, nr. 12 11. mars 2003
 • Lög um heimild til samninga um álver í Helguvík, nr. 51 27. apríl 2009
 • Lög um tímabundna breytingu á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna á árunum 2010, 2011 og 2012 o.fl., nr. 151 29. desember 2009
 • Lög um heimild til samninga um kísilver í landi Bakka í Norðurþingi, nr. 52 8. apríl 2013
 • Lög um heimild til að staðfesta fjárfestingarsamning við Algalíf Iceland ehf. um smáþörungaverksmiðju á Reykjanesi, nr. 58 27. maí 2014

Kaflar lagasafns