Kaflar lagasafns: 33. Sjávarútvegur, fiskveiðar og fiskirækt


Íslensk lög 1. september 2023 (útgáfa 153c).

33.a. Stofnanir í sjávarútvegsmálum

33.b. Heimildir til fiskveiða og fiskvinnslu o.fl.

33.c. Sjávarafli

33.d. Bátar, veiðitæki og fiskvinnslustöðvar

  • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæðin í alþjóðasamningi frá 5. apríl 1946, um möskvastærð fiskinetja og lágmarksstærðir fisktegunda, ásamt ákvæðum viðbætis við samninginn frá 2. apríl 1953, nr. 18 3. mars 1954

33.e. Brot á reglum um fiskveiðar

33.f. Fiskeldi o.fl.

Kaflar lagasafns