Kaflar lagasafns: 34. Landbúnaður


Íslensk lög 1. maí 2020 (útgáfa 150b).

34.a. Stofnanir og samtök á sviði landbúnaðarmála

34.b. Framleiðsla landbúnaðarafurða o.fl.

34.c. Búfénaður, húsdýr og jarðrækt

34.d. Ráðstafanir vegna fjármála bænda

Kaflar lagasafns