Kaflar lagasafns: 35. Umhverfismál


Íslensk lög 20. apríl 2022 (útgáfa 152b).

35.a. Náttúruvernd og friðun lands

35.b. Landgræðsla og skógrækt

35.c. Friðun og veiði villtra dýra

35.d. Mengunarvarnir

35.e. Stofnanir á sviði umhverfismála

Kaflar lagasafns