Kaflar lagasafns: 37. Samgöngur og flutningar


Íslensk lög 1. september 2023 (útgáfa 153c).

37.a. Samgönguáætlun, samgöngustofnanir og rannsókn samgönguslysa

37.b. Samgöngur á landi

37.b.1. Vegamál

37.b.2. Umferð og flutningar á landi

37.c. Vita- og hafnamál

37.d. Siglingar og útgerð

37.d.1. Almennt um siglingar

37.d.2. Útgerð

37.d.3. Skip

37.d.4. Skipshöfn

37.d.5. Siglingareglur

  • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972, nr. 7, 26. febrúar 1975

37.d.6. Slysavarnir

37.d.7. Sjótjón o.fl.

37.e. Loftferðir

37.f. Samsettir vöruflutningar o.fl.

Kaflar lagasafns