Kaflar lagasafns: 37. Samgöngur og flutningar


Íslensk lög 13. september 2022 (útgáfa 152c).

37.a. Samgönguáætlun, samgöngustofnanir og rannsókn samgönguslysa

37.b. Samgöngur á landi

37.b.1. Vegamál

37.b.2. Umferð og flutningar á landi

37.c. Vita- og hafnamál

37.d. Siglingar og útgerð

37.d.1. Almennt um siglingar

37.d.2. Útgerð

37.d.3. Skip

37.d.4. Skipshöfn

37.d.5. Siglingareglur

  • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972, nr. 7, 26. febrúar 1975

37.d.6. Slysavarnir

37.d.7. Sjótjón o.fl.

37.e. Loftferðir

  • Lög um loftferðir, nr. 80 28. júní 2022
  • Lög um gildistöku alþjóðasamnings um samræmingu nokkurra reglna varðandi loftflutninga milli landa, nr. 41, 25. maí 1949
  • Lög um stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands, nr. 102 13. júní 2006
  • Lög um Höfðaborgarsamninginn um alþjóðleg tryggingarréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókun um búnað loftfara, nr. 74 25. júní 2019

37.f. Samsettir vöruflutningar o.fl.

Kaflar lagasafns