Kaflar lagasafns: 46. Hlutaréttindi


Íslensk lög 1. maí 2020 (útgáfa 150b).

46.a. Ýmis ákvæði

46.b. Stofnun eignarréttinda

46.c. Sameign

46.d. Veðréttindi

  • Lög um samningsveð, nr. 75 28. maí 1997
  • Lög um heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi í tengslum við uppgjör vegna ráðstöfunar Fjármálaeftirlitsins á eignum og skuldum vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði, nr. 67 22. júní 2010

46.e. Skrásetning réttinda o.fl.

46.f. Jarðir

Kaflar lagasafns