Lög og réttur: Löggæsla og eftirlit RSS þjónusta

þ.m.t. almannavarnir, bifreiðaeftirlit, dómtúlkar og skjalaþýðendur, fangelsi, framkvæmd áfengislöggjafar, happdrætti og fjársafnanir, landhelgisgæsla, lögregla, lögsagnarumdæmi, skipulagsskrár, skotvopn, slysavarnir, umferðarmál, útlendingaeftirlit

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
787 25.05.2016 Aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl. Fjármála- og efnahags­ráð­herra
61 14.09.2015 Aðild Íslands að yfirlýsingu um bann við kjarnavopnum Steinunn Þóra Árna­dóttir
423 11.12.2015 Albanir á vegum starfsmannaleigna Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
11 10.09.2015 Almenn hegningarlög (bann við hefndarklámi) Björt Ólafs­dóttir
100 21.09.2015 Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna) Helgi Hjörvar
270 21.10.2015 Almenn hegningarlög (fíkniefnabrot og peningaþvætti) Björgvin G. Sigurðs­son
401 02.12.2015 Almenn hegningarlög (samningur Evrópuráðsins um baráttu gegn ofbeldi gegn konum) Innanríkis­ráð­herra
727 18.04.2016 Almenn hegningarlög (móðgun við erlenda þjóðhöfðingja) Steinunn Þóra Árna­dóttir
733 28.04.2016 Alþjóðlegar viðskiptaþvinganir gagnvart lágskattaríkjum Árni Páll Árna­son
68 11.09.2015 Alþjóðlegt bann við framleiðslu og beitingu sjálfvirkra og sjálfstýrðra vígvéla Katrín Jakobs­dóttir
54 11.09.2015 Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga) Silja Dögg Gunnars­dóttir
94 11.09.2015 Aukatekjur presta þjóðkirkjunnar Steinunn Þóra Árna­dóttir
9 10.09.2015 Aukinn stuðningur við móttöku flóttafólks Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
712 08.04.2016 Áhrif verkefnisins höfuðstólslækkun fasteignalána á starfsemi ríkisskattstjóra Svandís Svavars­dóttir
326 06.11.2015 Áhættumat vegna ferðamennsku Lilja Rafney Magnús­dóttir
681 12.04.2016 Ákvarðanir EES-­nefnd­arinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (evrópskar reglur um fjármálaeftirlit, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
187 05.10.2015 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 143/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
432 16.12.2015 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 188/2015 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
433 16.12.2015 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 191/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
684 04.04.2016 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 230/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
190 05.10.2015 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 9/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
456 20.01.2016 Ársreikningar (einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB, EES-reglur) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
620 16.03.2016 Átaksverkefni í eftirliti með fylgni við vinnu- og skattalöggjöf Lilja Rafney Magnús­dóttir
480 27.01.2016 Beiting lagaákvæða um heimild til að krefja útlendinga um greiðslu kostnaðar Rósa Björk Brynjólfs­dóttir
892 07.10.2016 Breyting á áfengislögum (afnám banns) Helgi Hrafn Gunnars­son
195 06.10.2015 Brot á banni við kaupum á vændi Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
669 04.04.2016 Brunavarnir (brunaöryggi vöru, EES-reglur) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
321 04.11.2015 Eftirfylgni áætlunar um aðgerðir gegn mansali Jóhanna María Sigmunds­dóttir
322 04.11.2015 Eftirfylgni áætlunar um aðgerðir gegn mansali Jóhanna María Sigmunds­dóttir
566 01.03.2016 Eftirlit með starfsemi hjúkrunarheimila Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
650 04.04.2016 Endurbygging vegarins yfir Kjöl Haraldur Einars­son
825 16.08.2016 Endurnýjun ökuskírteina eftir 65 ára aldur Valgerður Bjarna­dóttir
590 09.03.2016 Erlend skattaskjól Svandís Svavars­dóttir
745 03.05.2016 Erlend ökutæki Haraldur Einars­son
138 17.09.2015 Fangelsismál kvenna Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
577 02.03.2016 Ferðamannastaðir á landsvæðum í eigu ríkisins Jóhanna María Sigmunds­dóttir
269 21.10.2015 Fíkniefnabrot Björgvin G. Sigurðs­son
561 26.02.2016 Fjármálafyrirtæki (heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
778 23.05.2016 Fjöldi og starfssvið lögreglumanna Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
47 11.09.2015 Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar Silja Dögg Gunnars­dóttir
701 08.04.2016 Flutningur verkefna til sýslumannsembætta Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
702 08.04.2016 Flutningur verkefna til sýslumannsembætta Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
703 08.04.2016 Flutningur verkefna til sýslumannsembætta Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
704 08.04.2016 Flutningur verkefna til sýslumannsembætta Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
705 08.04.2016 Flutningur verkefna til sýslumannsembætta Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
706 08.04.2016 Flutningur verkefna til sýslumannsembætta Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
707 08.04.2016 Flutningur verkefna til sýslumannsembætta Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
708 08.04.2016 Flutningur verkefna til sýslumannsembætta Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
709 08.04.2016 Flutningur verkefna til sýslumannsembætta Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
710 08.04.2016 Flutningur verkefna til sýslumannsembætta Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
790 26.05.2016 Framsal íslenskra fanga Össur Skarphéðins­son
418 14.12.2015 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja Steingrímur J. Sigfús­son
6 10.09.2015 Fullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT) Birgitta Jóns­dóttir
332 10.11.2015 Fullnusta refsinga (heildarlög) Innanríkis­ráð­herra
726 14.04.2016 Hagsmunaskráning þing­manna Svandís Svavars­dóttir
617 16.03.2016 Handtaka og afhending manna til og frá Íslandi á grundvelli handtökuskipunar (heildarlög) Innanríkis­ráð­herra
224 09.10.2015 Happdrætti og talnagetraunir (framlenging starfsleyfis) Innanríkis­ráð­herra
835 24.08.2016 Innheimta hraðasekta Jóhanna María Sigmunds­dóttir
834 24.08.2016 Íslenskir fangar erlendis Jóhanna María Sigmunds­dóttir
238 14.10.2015 Kaup á bifreiðum fyrir lögregluna Silja Dögg Gunnars­dóttir
522 15.02.2016 Kennitöluflakk Brynhildur Péturs­dóttir
862 06.09.2016 Kjarnorkuafvopnun og Sameinuðu þjóðirnar Steinunn Þóra Árna­dóttir
452 18.12.2015 Kostnaður heilbrigðiskerfisins af umferðarslysum Vilhjálmur Árna­son
162 23.09.2015 Kynferðisbrot á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum 2015 Helgi Hrafn Gunnars­son
824 16.08.2016 Kynferðisbrot á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum 2016 Helgi Hrafn Gunnars­son
244 15.10.2015 Kyrrsetning loftfara Helgi Hrafn Gunnars­son
64 16.09.2015 Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann, fjárhagslegir hagsmunir) Svandís Svavars­dóttir
43 11.09.2015 Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn (aðlægt belti) Unnur Brá Konráðs­dóttir
264 21.10.2015 Landhelgisgæsla Íslands (verkefni erlendis) Innanríkis­ráð­herra
355 18.11.2015 Laun lögreglumanna Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
662 04.04.2016 Loftferðir (tilkynning atvika í almenningsflugi, EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
473 27.01.2016 Lyfjalög og lækningatæki (gjaldtaka, EES-reglur) Heilbrigðis­ráð­herra
747 04.05.2016 Lögfræðikostnaður hælisleitenda og málshraði við meðferð hælisumsókna Ásmundur Friðriks­son
300 22.10.2015 Löggæsluáætlun samkvæmt þingsályktun nr. 49/140 Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
210 07.10.2015 Löggæslumál á Seyðisfirði Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
311 02.11.2015 Lögmæti smálána Helgi Hrafn Gunnars­son
226 13.10.2015 Lögreglulög (verkfallsréttur lögreglumanna) Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
658 04.04.2016 Lögreglulög (eftirlit með störfum lögreglu) Innanríkis­ráð­herra
742 29.04.2016 Lögreglulög og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (menntun lögreglu) Innanríkis­ráð­herra
206 07.10.2015 Lögreglumál tengd erlendum ferðamönnum Oddný G. Harðar­dóttir
392 30.11.2015 Meðferð lögreglu á skotvopnum Katrín Jakobs­dóttir
659 04.04.2016 Meðferð sakamála (skilyrði fyrir beitingu símahlustunar) Innanríkis­ráð­herra
670 04.04.2016 Meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (EES-reglur, stjórnvaldssektir) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
411 04.12.2015 Miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara Róbert Marshall
846 30.08.2016 Mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneyslu Heilbrigðis­ráð­herra
365 24.11.2015 Námskeið og þjálfun lögreglumanna erlendis Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
344 11.11.2015 Námsráðgjöf fyrir fanga Helgi Hrafn Gunnars­son
87 21.09.2015 Náttúruvernd (rusl á almannafæri, sektir) Guðlaugur Þór Þórðar­son
140 17.09.2015 Náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
828 23.08.2016 Netbrotadeild lögreglunnar Helgi Hrafn Gunnars­son
335 10.11.2015 Niðurstöður og úrbótatillögur í skýrslu um ofbeldi gegn fötluðum konum Katrín Júlíus­dóttir
136 17.09.2015 Notkun dróna Katrín Jakobs­dóttir
346 12.11.2015 Ofbeldi gegn fötluðum konum Steinunn Þóra Árna­dóttir
139 21.09.2015 Peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleikakannanir, undanþága frá áreiðanleikakönnun, eftirlit o.fl.) Innanríkis­ráð­herra
850 30.08.2016 Rafrænt eftirlit við afplánun refsinga Helgi Hrafn Gunnars­son
793 26.05.2016 Rannsókn á aflandsfélögum Birgitta Jóns­dóttir
711 08.04.2016 Rannsókn á aflandsfélögum Íslendinga og skattundanskotum Svandís Svavars­dóttir
330 06.11.2015 Rannsókn á einkavæðingu bankanna, hinni síðari Vigdís Hauks­dóttir
791 26.05.2016 Rannsókn á erlendri þátttöku í kaupum á 45,8% eignarhlut í Búnaðarbanka Íslands hf. o.fl. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
317 03.11.2015 Rannsókn á vinnuhælinu á Kleppjárnsreykjum og aðgerðum yfirvalda gegn samskiptum stúlkna við hermenn Heiða Kristín Helga­dóttir
533 16.02.2016 Rannsókn á þætti Landspítalans í umdeildri barkaígræðsluaðgerð Elín Hirst
194 06.10.2015 Rannsókn mála vegna meintra gjaldeyrisbrota Guðlaugur Þór Þórðar­son
653 04.04.2016 Rannsóknarnefndir Forsætisnefnd
337 10.11.2015 Rannsóknir á kynferðisbrotum gegn fötluðu fólki Katrín Júlíus­dóttir
336 10.11.2015 Rannsóknir, ákærur og dómar vegna kynferðisbrota gegn fötluðu fólki Katrín Júlíus­dóttir
243 15.10.2015 Rannsökuð mál hjá Samkeppniseftirlitinu Guðlaugur Þór Þórðar­son
308 02.11.2015 Ráðstöfun fjár til löggæslumála Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
257 19.10.2015 Refsingar vegna fíkniefnabrota Heiða Kristín Helga­dóttir
216 08.10.2015 Reglur um fyrningu kynferðisbrota Jóhanna María Sigmunds­dóttir
455 19.12.2015 Réttarstaða hælisleitenda, málshraði, skilvirkni og dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða Allsherjar- og mennta­málanefnd
137 17.09.2015 Samfélags­þjónusta og niðurfelling fangavistar Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
888 29.09.2016 Samkeppnislög (undanþágur frá bannákvæðum, samrunar o.fl.) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
479 27.01.2016 Samskiptavandi innan lögreglunnar Rósa Björk Brynjólfs­dóttir
165 23.09.2015 Sérhæfð úrræði fyrir börn Heiða Kristín Helga­dóttir
375 27.11.2015 Siglingalög o.fl. (réttindi farþega skipa, gerðarviðurkenning, skilgreiningar o.fl., EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
772 18.05.2016 Símhleranir hjá alþingismönnum Össur Skarphéðins­son
174 24.09.2015 Sjálfkeyrandi bílar Helgi Hjörvar
12 11.09.2015 Sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu Helgi Hrafn Gunnars­son
667 04.04.2016 Skattar og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
782 24.05.2016 Skattaskjól og mögulegar lagabreytingar til að sporna við starfsemi þeirra Efnahags- og viðskiptanefnd
389 27.11.2015 Skatteftirlit og skattrannsóknir Helgi Hjörvar
579 02.03.2016 Skil sérfræðilækna á starfsemisupplýsingum Líneik Anna Sævars­dóttir
391 30.11.2015 Skotvopnavæðing almennra lögreglumanna Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
51 11.09.2015 Spilahallir (heildarlög) Willum Þór Þórs­son
878 23.09.2016 Staða áforma um stórskipahöfn í Finnafirði Ögmundur Jónas­son
485 27.01.2016 Staða lýðræðis í stafrænum heimi, ógnir við friðhelgi einkalífs og einstaklingsfrelsi Birgitta Jóns­dóttir
390 27.11.2015 Starfsmannaleigur og félagsleg undirboð Helgi Hjörvar
449 19.12.2015 Stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
409 03.12.2015 Stofnun ofbeldisvarnaráðs Valgerður Bjarna­dóttir
529 16.02.2016 Tannlækningar fyrir fanga Helgi Hrafn Gunnars­son
393 30.11.2015 Tilvik sem tengjast starfsemi kampavínsklúbba Þorsteinn Sæmunds­son
785 24.05.2016 Timbur og timburvara (EES-reglur) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
211 07.10.2015 Tollgæsla á Seyðisfirði Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
736 29.04.2016 Umferðaröryggisgjald o.fl. Vilhjálmur Árna­son
422 11.12.2015 Umsóknir Albana um hæli og dvalarleyfi Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
18 11.09.2015 Upplýsinga- og sannleiksskylda ­ráð­herra (rangar upplýsingar veittar á Alþingi) Ásta Guðrún Helga­dóttir
347 12.11.2015 Upplýsingar um ofbeldi gegn fötluðu fólki og viðbrögð við því Steinunn Þóra Árna­dóttir
560 26.02.2016 Útlendingar (kærunefnd, fjölgun nefndarmanna) Allsherjar- og mennta­málanefnd, meiri hluti
728 18.04.2016 Útlendingar (heildarlög) Innanríkis­ráð­herra
893 10.10.2016 Útlendingar (frestun réttaráhrifa) Allsherjar- og mennta­málanefnd, meiri hluti
457 20.01.2016 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
821 16.08.2016 Viðbrögð við fjölgun alvarlegra umferðarslysa Steingrímur J. Sigfús­son
248 15.10.2015 Vinnuheimilið að Kleppjárnsreykjum o.fl. Katrín Jakobs­dóttir
663 04.04.2016 Vopnalög (forefni til sprengiefnagerðar, EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
586 09.03.2016 Þingsköp Alþingis og almenn hegningarlög (hagsmunaárekstrar alþingismanna) Birgitta Jóns­dóttir
784 24.05.2016 Þjóðaröryggisráð Utanríkis­ráð­herra
327 06.11.2015 Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland Utanríkis­ráð­herra
671 04.04.2016 Öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (markaðseftirlit o.fl., EES-reglur) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
192 05.10.2015 Öryggisreglur fyrir hópferðabíla og strætisvagna Jóhanna María Sigmunds­dóttir
610 15.03.2016 Öryggisúttekt á vegakerfinu Vilhjálmur Árna­son

Áskriftir