Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 981, 113. löggjafarþing 219. mál: Stjórnarráð Íslands (Fjárlaga- og hagsýslustofnun).
Lög nr. 14 25. mars 1991.

Lög um breyting á lögum nr. 73 28. maí 1969, um Stjórnarráð Íslands, með síðari breytingum.


1. gr.

     6. gr. laganna falli niður.

2. gr.

     2. og 3. mgr. 10. gr. falli niður.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 15. mars 1991.