Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1269, 116. löggjafarþing 455. mál: skipulagslög (skipulag miðhálendisins).
Lög nr. 73 19. maí 1993.

Lög um breytingu á skipulagslögum, nr. 19/1964, ásamt síðari breytingum.


1. gr.

     Við lögin bætist svofellt ákvæði til bráðabirgða:
     Ráðherra getur, á sama hátt og kveðið er á um í 3. gr., ákveðið að samvinnunefnd verði skipuð til að gera tillögu að skipulagi á miðhálendi Íslands. Svæðið markast í aðalatriðum af línu sem dregin verður á milli heimalanda og afrétta. Héraðsnefndir þær, sem hlut eiga að máli, skipa hver um sig einn fulltrúa í samvinnunefnd en ráðherra skipar einn fulltrúa í nefndina og skal hann vera formaður. Um málsmeðferð tillögu að skipulagi miðhálendisins fer skv. 16. gr. skipulagslaga, nr. 19/1964. Að öðru leyti skal fresta frekari afgreiðslu tillögunnar uns ný skipulags- og byggingarlög hafa verið samþykkt á Alþingi.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 7. maí 1993.