Ferill 319. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Nr. 27/126.

Þskj. 1449  —  319. mál.


Þingsályktun

um sjóvarnaáætlun 2001–2004.


    Alþingi ályktar, skv. 4. gr. laga um sjóvarnir, nr. 28/1997, að árin 2001–2004 skuli framkvæmdum við sjóvarnir hagað samkvæmt eftirfarandi sjóvarnaáætlun.

Tafla 1. Áætlaðar fjárveitingar ríkissjóðs, í millj. kr.Kjördæmi

2001

2002

2003

2004
Fjárveit-
ingar alls

Sveitarfélag
Nýfram-
kvæmdir
Upp-
gjör
Fjárveit-
ingar alls
Nýfram-
kvæmdir
Upp-
gjör
Fjárveit-
ingar alls
Nýfram-
kvæmdir
Upp-
gjör
Fjárveit-
ingar alls
Nýfram-
kvæmdir
Upp-
gjör
Fjárveit-
ingar alls
2001–
2004
VESTURLAND
Akraneskaupstaður 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 6,5 2,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 8,8
Innri-Akraneshreppur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9
Snæfellsbær 0,0 1,0 1,0 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
Eyrarsveit 5,1 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 2,4 1,2 0,0 1,2 8,7
5,1 1,0 6,1 8,1 0,0 8,1 5,6 0,0 5,6 1,2 0,0 1,2 21,0
VESTFIRÐIR
Reykhólahreppur 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
Vesturbyggð 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 6,9 6,2 0,0 6,2 19,1
Ísafjarðarbær 23,0 0,0 23,0 6,7 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 4,4 34,1
Súðavíkurhreppur 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
Árneshreppur 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 1,8
Kaldrananeshreppur 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
Broddaneshreppur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 1,3
29,9 0,0 29,9 14,0 0,0 14,0 6,9 0,0 6,9 12,8 0,0 12,8 63,6
NORÐURLAND VESTRA
Húnaþing vestra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 1,8
Blönduósbær 8,7 0,1 8,8 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 4,4 10,1 0,0 10,1 23,3
Höfðahreppur 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 4,1 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 6,0
Skagahreppur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5
8,7 0,1 8,8 4,1 0,0 4,1 9,8 0,0 9,8 11,9 0,0 11,9 34,6
NORÐURLAND EYSTRA
Dalvíkurbyggð 4,4 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 15,1
Dalvíkurbyggð/Árskógssandur 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
Hríseyjarhreppur 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Arnarneshreppur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,9
Grýtubakkahreppur 5,7 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7
Húsavíkurkaupstaður 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4
Öxarfjarðarhreppur 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
10,1 0,8 10,9 1,9 0,0 1,9 15,1 0,0 15,1 0,9 0,0 0,9 28,8

Kjördæmi

2001

2002

2003

2004
Fjárveit-
ingar alls

Sveitarfélag
Nýfram-
kvæmdir
Upp-
gjör
Fjárveit-
ingar alls
Nýfram-
kvæmdir
Upp-
gjör
Fjárveit-
ingar alls
Nýfram-
kvæmdir
Upp-
gjör
Fjárveit-
ingar alls
Nýfram-
kvæmdir
Upp-
gjör
Fjárveit-
ingar alls
2001–
2004
AUSTURLAND
Vopnafjarðarhreppur 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8
Fjarðabyggð 1,5 (1,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1,5 (1,5) 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8
SUÐURLAND
Vestmannaeyjabær 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 1,3 0,0 1,3 3,1
Árborg, sveitarfélag 0,0 0,0 0,0 17,7 0,0 17,7 9,4 0,0 9,4 7,4 0,0 7,4 34,5
Ölfus, sveitarfélag 10,2 0,0 10,2 7,9 0,0 7,9 3,2 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 21,3
10,2 0,0 10,2 25,6 0,0 25,6 14,4 0,0 14,4 8,7 0,0 8,7 58,9
REYKJANES
Grindavíkurkaupstaður 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
Sandgerðisbær 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 4,7 3,7 0,0 3,7 9,0
Gerðahreppur 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7 5,1 0,0 5,1 12,8
Reykjanesbær 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 4,7 4,8
Vatnsleysustrandarhreppur 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 3,6 3,3 0,0 3,3 11,9
Hafnarfjörður 0,5 (0,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bessastaðahreppur 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 8,1 3,2 0,0 3,2 10,2 0,0 10,2 21,5
Seltjarnarneskaupstaður 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 10,0 0,0 10,0 6,1 0,0 6,1 21,1
11,1 (0,4) 10,7 20,1 0,0 20,1 24,2 0,0 24,2 33,1 0,0 33,1 88,1
ÓSKIPT 0,0 0,0 2,2 2,2 1,1 1,1 3,7 3,7 7,0
Samtals allt landið 76,6 0,0 76,6 80,8 0,0 80,8 77,1 0,0 77,1 72,3 0,0 72,3 306,8


Tafla 2. Sundurliðun framkvæmda í einstökum sveitarfélögum.


Heildarframkvæmdakostnaður.


Skýringar: Áætlanatölur byggjast á útreikningum Siglingastofnunar á heildarkostnaði. Í aftasta dálki er þátttökuhlutfall ríkissjóðs. Verðlag miðast við meðalbyggingarvísitölu árið 2000 (3,3% hækkun frá meðalvísitölu 1999, úr 236 í 244 stig).

VESTURLAND
Sveitarfélag 2001 2002 2003 2004 Hlutur
    Verkefni Flokkur m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. ríkissjóðs
Akraneskaupstaður
    Veggurinn yst á Breið, SA-hluti (200 m - 1.200 m³) C 2,6 7/8
    Breiðin, Kárabæjarlóð - Bræðrapartur (130 m - 1.350 m³) B - C 3,6 7/8
    Breiðin meðfram fyllingu við ÞÞÞ (100 m - 1.750 m³) B - C 3,8 7/8
Innri-Akraneshreppur
    Ytri-Hólmur 2, frágangur móts við bæjarhúsin (500 m³) C 1,0 7/8
Snæfellsbær
    Ólafsvík við Ytra-Klif, félagsheimilið (40 m - 680 m³) B - C 1,8 7/8
Eyrarsveit
    Grundarfjörður, við Nesið (250+ m - 2.000 m³) B - C 4 ,5 7/8
    Grundarfjörður, við Sæból 16 (50 m - 600 m³) B - C 1 ,4 7/8
    Grundarfjörður, við Grundargötu (100 m - 600 m³) C 1,4 7/8
    Skallabúðir (120 m - 1.200 m³) C 2,7 7/8
5,9 9,2 6,3 1,4

VESTFIRÐIR
Sveitarfélag 2001 2002 2003 2004 Hlutur
    Verkefni Flokkur m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. ríkissjóðs
Reykhólahreppur
    Flatey, við gamla frystihúsið og austan við bryggjuna (50 m - 700 m³) B - C 2,9 7/8
Vesturbyggð
    Patreksfjörður, kverkin ofan við Oddann (110 m - 2.400 m³) B - C 6 ,9 7/8
    Patreksfjörður, við vélsmiðjuna á Eyrinni (100 m - 1.500 m³) C 4,3 7/8
    Patreksfjörður, að Björgum (80 m - 1.200 m³) C 3,5 7/8
    Bíldudalur, við íbúðarhúsið Svalborg (60 m - 1.200 m³) C 3,5 7/8
    Bíldudalur, austan og vestan við Svalborg (100 m - 1.200 m³) C 3,5 7/8
Sveitarfélag 2001 2002 2003 2004 Hlutur
    Verkefni Flokkur m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. ríkissjóðs
Ísafjarðarbær
    Flateyri, Brimnesvegur, hækkun krónu og styrking, framhaldsverk (um 2.500 m³) B 7 ,7 7/8
    Flateyri, Brimnesvegur norðan Tjarnargötu, styrking (um 2.500 m³) B - C 7,7 7/8
    Flateyri, Ytri Bót (80 m - 1.600 m³) C 5,0 7/8
    Ísafjörður, við Sundstræti (260 m - 6.000 m³) B - C 13 ,6 7/8
    Hnífsdalur, við rækjuverksm. (260 m - 2.200 m³) B - C 5 ,0 7/8
Súðavíkurhreppur
    Norðan Súðavíkurhafnar við Nesveg (90 m - 1.600 m³) B - C 3,6 7/8
Árneshreppur
    Djúpavík, við bensínstöð (400 m3) C 1 ,0 7/8
    Við Gjögur, við lóðir 3 og 4 austan við Gjögurbryggju (400 m³) C 1,0 7/8
Kaldrananeshreppur
    Drangsnes, við Framtíðina (40 m - 400 m³) B - C 0,8 7/8
    Drangsnes, við Grundargötu (80–100 m - 500 m³) C 1,0 7/8
Broddaneshreppur
    Óspakseyri, norðurbakkinn við sláturhúsið (500 m³) C 1,5 7/8
34,2 16,0 7,8 14,5

NORÐURLAND VESTRA
Sveitarfélag 2001 2002 2003 2004 Hlutur
    Verkefni Flokkur m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. ríkissjóðs
Húnaþing vestra
    Reykir við Hrútafjörð, við íþróttahúsið, styrking (200 m³) C 0,8 7/8
    Reykir við Hrútafjörð, við byggðasafnið (80 m - 300 m³) C 1,2 7/8
Blönduósbær
    Upp með Blöndu að sunnan (350 m - 2.100 m³) C 6,5 7/8
    Norðan Blöndu (320 m - 6.500 m³) B - C 9 ,9 5,0 5,0 7/8
Höfðahreppur
    Við Árblik vestan hafnar (60 m - 900 m³) B - C 2,5 7/8
    Sunnan við Hólanes, styrking (200 m - 800 m³) C 2,2 7/8
    Suður fyrir iðnaðarhús Vallarbraut, framhald sjóvarnar (50 m - 800 m³) B - C 2,2 7/8
Skagahreppur
    Víkur (100 m - 1000 m³) C 2,1 7/8
    Kálfshamarsvík, fremst á eiðið (70 m - 900 m³) C 1,9 7/8
9,9 4,7 11,2 13,5

NORÐURLAND EYSTRA
Sveitarfélag 2001 2002 2003 2004 Hlutur
    Verkefni Flokkur m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. ríkissjóðs
Dalvíkurbyggð
    Dalvík, við Árhól, hækka grjótvörn (50 m - 400 m³) B - C 1,1 7/8
    Dalvík, Bliki - hafnargarður (90 m - 1.500 m³) B - C 3 ,6 7/8
    Dalvík, sunnan Dalvíkurhafnar (150 m - 900 m³ og endurröðun) C 2,7 7/8
    Dalvík, sunnan við Dalvíkurhöfn (þar fyrir sunnan, 300 m - 3.000 m³) C 7,1 7/8
    Árskógssandur við Brimnes (40 m - 650 m³) C 1,3 7/8
    Hauganes, norðan hafnar (60 m - 600 m³) B - C 1 ,4 7/8
Arnarneshreppur
    Hjalteyri, norðan vitans og meðfram Hjalteyrartjörn (100 m - 400 m³) C 1,0 7/8
Grýtubakkahreppur
    Sunnan gömlu bryggjunnar með Höfðavegi (200 m - 2.500 m³) B - C 6 ,5 7/8
Húsavíkurkaupstaður
    Húsavíkurbakkar syðst, suður að Haukamýrarlæk (150 m - 2.100 m³) C 5,0 7/8
Öxarfjarðarhreppur
    Kópasker við Geflu, utan hafnar (70 m - 700 m³) B - C 2,2 7/8
11,5 2,2 17,2 1,0
AUSTURLAND
Sveitarfélag 2001 2002 2003 2004 Hlutur
    Verkefni Flokkur m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. ríkissjóðs
Vopnafjarðarhreppur
    Innan Kaupfélagsbryggju (140 m - 2.400 m³) C 5,5 7/8
Fjarðabyggð
    Eskifjörður, við Mjóeyri (40 m - 500 m³) 1 ,7 7/8
1,7 5,5 0,0 0,0
SUÐURLAND
Sveitarfélag 2001 2002 2003 2004 Hlutur
    Verkefni Flokkur m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. ríkissjóðs
Vestmannaeyjabær
    Sjóvörn við Eiðið, endurröðun og styrking (80 m - 800 m³) 2,0 1,5 7/8
Árborg, sveitarfélag
    Stokkseyri, við Ísólfsskála (250 m - 2.500 m³) C 5,2 7/8
    Stokkseyri, Kaðlastaðir - Hraunsá (850 m - 12.750 m³ og 200 m - 5.000 m³) B - C 20,2 5,5 7/8
    Eyrarbakki, Hraunsá - Hraunsnef (400 m - 4.800 m³) C 8,4 7/8
Ölfus, sveitarfélag
    Þorlákshöfn, Fiskeldi Eyjafjarðar hf., Hafnarbergi (150 m - 1.900 m³) B - C 3 ,1 7/8
    Þorlákshöfn, Hafnarberg - Stekkjarbót (870 m - 13.900 m³) B - C 8 ,6 8,6 7/8
    Strandarkirkja, styrking (vélavinna og röðun) B - C 0,5 7/8
    Herdísarvík, leið c, sjóvörn ofan við tjarnarbakkann (1.200 m³) C 3,7 7/8
11,7 29,3 16,4 9,9
REYKJANES
Sveitarfélag 2001 2002 2003 2004 Hlutur
    Verkefni Flokkur m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. ríkissjóðs
Grindavíkurkaupstaður
    Hraun (50 m - 800 m³) C 1,3 7/8
    Stofnfiskur hf. Húsatóftum (80 m - 1.000 m³) C 1,7 7/8
    Húsatóftavöllur (200 m - 1.800 m³) C 3,0 7/8
    Litlabót (200 m - 1.200 m³) C 2,0 7/8
Sandgerðisbær
    Flankastaðir (250 m - 2.000 m³) C 3,3 7/8
    Þóroddsstaðir (150 m - 1.200 m³) C 2,0 7/8
    Garðskagi - Lambarif, viðgerð suðurhluta kaflans (680 m - 2.700 m³) C 4,2 7/8
    Garðskagi - Lambarif, næst bæjarmörkum (120 m - 480 m³) B - C 0 ,7 7/8
Gerðahreppur
    Garðskagi - Lambarif, frá Garðskaga að bæjarmörkum (400 m - 1.620 m³) B - C 2 ,5 7/8
    Byggða- og sjóminjasafn - Helgarétt (150 m - 1.200 m³) C 1,9 7/8
    Helgarétt - Neðra Hof, styrking á hluta (200 m - 500 m³) C 0,8 7/8
    Neðra Hof - Lambastaðir (120 m - 2.000 m³) C 3,1 7/8
    Hólmsvöllur í Leiru, lokauppgjör vegna fyrri ára 3 ,2 7/8
    Hólmsvöllur í Leiru (170 m - 2.000 m³) C 3,1 7/8
Reykjanesbær
    Keflavík, við Bakkastíg (200 m - 3.500 m³) C 5,4 7/8
Vatnsleysustrandarhreppur
    Minni Vogar, í átt að Grænuborg (150 m - 2.500 m³) C 4,1 7/8
    Brunnastaðahverfi, Halakot (15 m - 150 m³ og 300 m styrking - 1.350 m³, alls 1.500 m³) C 2,5 7/8
    Brunnastaðahverfi, Skjaldarkot (200 m - 3.000 m³ + 500 m³ styrking = 3.500 m³) C 5 ,7 7/8
    Auðnar (80 m - 800 m³) C 1,3 7/8
Hafnarfjörður
    Hvaleyri, undirbúningur/mat á umhverfisáhrifum 0 ,6 7/8
Bessastaðahreppur
    Kasttangi - Grund (300 m - 4.800 m³) C 9,9 7/8
    Kasthúsatjörn, styrking (250 m - 4.500 m³) B - C 9,3 7/8
    Sunnan við sjómerki, Akrakot (100 m - 1.000 m³ og endurröðun) C 3,6 7/8
    Við Hlið (70 m - 500 m³ og 100 m - 300 m³, alls 800 m³) C 1,7 7/8
Sveitarfélag 2001 2002 2003 2004 Hlutur
    Verkefni Flokkur m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. ríkissjóðs
Seltjarnarneskaupstaður
    Kotagrandi, styrking við Bakkatjörn (160 m - 2.400 m³) B - C 5,7 7/8
    Kotagrandi, styrking við Bakkatjörn og sunnan við hana (270 m - 4.000 m³) C 9,5 7/8
    Við Sandvík, austast að Steinavör (100 m - 600 m³) C 1,4 7/8
    Frá Melshúsabryggju austur fyrir Lambastaðavör (150 m + styrking 70 m - 1.800 m³) B - C 4,3 7/8
    Lambastaðagrandi - botn víkurinnar (80 m - 800 m³ - fyrirh. skolpdælustöð) B - C 1,9 7/8
    Lambastaðagrandi - bæjarmörk, hækkun á krónu (140 m - 400 m³) C 1,2 7/8
12,7 23,0 27,5 37,7
VESTURLAND TIL REYKJANESS 87,6 89,9 86,4 78,0
    HEILDARKOSTNAÐUR ALLT LANDIÐ 341 ,9
Þar af hlutur ríkissjóðs 299,8
Hlutur sveitarfélaga 42,1

Samþykkt á Alþingi 19. maí 2001.