Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 605. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Nr. 7/131.

Þskj. 1179  —  605. mál.


Þingsályktun

um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 106/2004, um breytingu á XII. viðauka (Frjálsir fjármagnsflutningar) við EES-samninginn.


    Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 106/2004 frá 9. júlí 2004, um breytingu á XII. viðauka (Frjálsir fjármagnsflutningar) við EES-samninginn frá 2. maí 1992, og fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/47/EB frá 6. júní 2002 um samninga um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir.

Samþykkt á Alþingi 20. apríl 2005.