Ferill 340. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


144. löggjafarþing 2014–2015.
Nr. 3/144.

Þingskjal 1006  —  340. mál.


Þingsályktun

um staðfestingu ákvörðunar sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 173/2013 um breytingu á XX. viðauka (Um­hverfismál) við EES-samninginn.


    Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 173/2013, frá 8. október 2013, um breytingu á XX. viðauka (Um­hverfismál) við EES-samninginn frá 2. maí 1992, og fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/33/EB frá 23. apríl 2009 um að stuðla að notkun á hreinum og orkunýtnum ökutækjum til flutninga á vegum.

Samþykkt á Alþingi 27. febrúar 2015.