Ferill 640. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 1257  —  640. mál.

Síðari umræða.


Nefnd­arálit


um til­lögu til þingsályktunar um staðfestingu samnings milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2016.

Frá utanríkis­mála­nefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Matthías G. Pálsson frá utanríkis­ráðu­neyti og Jóhann Guðmundsson og Baldur P. Erlingsson frá atvinnuvega- og nýsköpunar­ráðu­neyti.
    Með til­lögunni er leitað heimildar Alþingis til staðfestingar á samningi milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2016 sem gengið var frá með bréfaskiptum í Þórs­höfn og Reykjavík 22. og 31. desember 2015. Samningurinn kveður á um heimildir aðila til veiða á uppsjávarfiski í lögsögu hvor annars á árinu 2016.
    Í athugasemdum við til­löguna kemur fram að samningurinn geri ráð fyrir gagnkvæmri heimild skipa hvors aðila til veiða á kolmunna og norsk-íslenskri síld innan lögsögu hins á árinu 2016. Íslenskum skipum eru heimilar veiðar á allt að 1.300 lestum af makríl og 2.000 lestum af síld annarri en norsk-íslenskri innan færeyskrar lögsögu á árinu 2016.
    Áður en samningur þessi var gerður var á grundvelli samnings landanna frá 1976 um heimildir Færeyinga til veiða í lögsögu Íslands ákveðið að færeyskum skipum væri heimilt að veiða 5.600 lestir af botnfiski við Ísland á árinu 2016. Heildarafli þorsks verður þó samkvæmt samningi þessum ekki meiri en 1.900 lestir, heildar­afli keilu ekki meiri en 650 lestir og engar veiðar eru heimilaðar á lúðu eða grálúðu. Á fundi nefnd­ar­innar kom fram að þarna er um nokkra aukningu að ræða á heildar­afla þorsks sem Færeyingum er heimilt að veiða í lögsögu Íslands en árið 2015 nam heildar­afli þorsks ekki meira en 1.375 lestum og heildar­afli keilu ekki meira en 750 lestum.
    Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt óbreytt.
    Silja Dögg Gunnarsdóttir, Karl Garðarsson og Össur Skarphéðinsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en rita undir álit þetta samkvæmt heimild í 4. mgr. 18. gr. starfsreglna fyrir fasta­nefndir Alþingis.

Alþingi, 10. maí 2016.

Hanna Birna Kristjánsdóttir,
form.
Silja Dögg Gunnarsdóttir, frsm. Elín Hirst.
Frosti Sigurjónsson. Karl Garðarsson. Óttarr Proppé.
Steinunn Þóra Árnadóttir. Vilhjálmur Bjarnason. Össur Skarphéðinsson,
með fyrirvara.