Ferill 740. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 1558  —  740. mál.
Nr. 55/145.


Þingsályktun

um fjármálaáætlun fyrir árin 2017–2021.


    Alþingi ályktar, sbr. lög nr. 123/2015, um opinber fjármál, að stjórnvöld fylgi fjármálaáætlun um opinber fjármál fyrir árin 2017–2021, sem byggð er á fyrirliggjandi fjármálastefnu fyrir sama tímabil og skilyrðum hennar, samkvæmt eftirfarandi yfirlitum um markmið fyrir afkomu og efnahag hins opinbera í heild og fyrir opinbera aðila og um áætlanir um þróun tekna og gjalda þeirra næstu fimm árin.

Lykiltölur um afkomu og efnahag opinberra aðila.


Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
Mia.kr. 2017 2018 2019 2020 2021
Hið opinbera (A-hluti ríkis og A-hluti sveitarfélaga)
Rekstrarafkoma      36 48 60 63 69
Heildarafkoma      25 36 42 43 47
Hrein eign      559 656 692 749 807
Nafnvirði heildarútgjalda      1.025 1.076 1.130 1.186 1.240
Heildarskuldir, % af VLF      77 72 68 64 60
Opinber fyrirtæki
Rekstrarafkoma      45 49 53 56 59
Heildarafkoma      -24 -13 5 15 17
Hrein eign      468 485 521 549 579
Opinberir aðilar í heild
Rekstrarafkoma      81 97 113 119 128
Heildarafkoma      1 23 47 58 64
Hrein eign      1.027 1.141 1.213 1.298 1.386

Fjárstreymisyfirlit fyrir hið opinbera árin 2017–2021.


Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
Mia.kr. 2017 2018 2019 2020 2021
Heildartekjur      1.049,6 1.112,0 1.172,0 1.228,9 1.287,5
    Skatttekjur      829,4 880,7 932,1 979,7 1.027,1
        Skattar á tekjur og hagnað      453,7 481,8 511,6 538,6 566,3
        Skattar á launagreiðslur og vinnuafl      8,1 8,7 9,3 9,8 10,4
        Eignarskattar      49,7 52,3 55,5 58,6 62,0
        Skattar á vöru og þjónustu      298,1 316,9 333,6 351,1 367,8
        Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti      2,8 3,0 3,1 3,3 3,5
        Aðrir skattar      17,1 18,1 19,1 18,2 17,0
    Tryggingagjöld      88,0 95,2 101,5 107,7 114,3
    Fjárframlög      4,9 5,0 5,1 5,2 5,4
    Aðrar tekjur      127,3 131,1 133,3 136,3 140,8
        Eignatekjur      48,7 53,7 52,4 49,8 50,3
            þ.a. vaxtatekjur      24,9 23,2 21,6 20,4 20,1
            þ.a. arðgreiðslur      18,9 19,5 20,2 20,9 21,7
        Sala á vöru og þjónustu      63,1 66,0 68,9 72,0 75,2
        Ýmsar aðrar tekjur      15,6 11,4 12,1 14,6 15,3
Heildargjöld      1.025,0 1.075,5 1.130,3 1.185,6 1.239,9
    Rekstrarútgjöld      1.013,8 1.063,7 1.112,3 1.165,7 1.217,6
        Laun      378,5 400,3 425,2 450,7 477,9
        Kaup á vöru og þjónustu      252,5 263,7 273,5 285,6 297,6
        Afskriftir      43,1 44,6 46,0 47,4 48,8
        Vaxtagjöld      79,2 76,9 71,2 70,6 67,1
        Framleiðslustyrkir      37,0 38,5 39,8 41,2 42,4
        Fjárframlög      3,9 4,8 6,2 7,2 8,6
        Félagslegar tilfærslur til heimila      167,9 176,8 186,9 194,7 201,2
        Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög      51,6 58,1 63,4 68,4 74,0
    Fastafjárútgjöld      11,2 11,8 18,0 19,9 22,3
        Fjárfesting í efnislegum eignum      54,3 56,4 64,0 67,3 71,1
        Afskriftir (-)      -43,1 -44,6 -46,0 -47,4 -48,8
Heildarafkoma      24,6 36,5 41,7 43,3 47,6
Peningalegar eignir, hreyfingar      41,5 60,2 41,3 51,2 63,3
    Handbært fé, nettó      138,4 57,5 25,5 36,1 40,3
    Lánveitingar      0,4 4,9 -7,8 1,9 6,8
    Hlutafé og stofnfjárframlög      -0,2 1,0 1,3 1,6 1,6
    Viðskiptakröfur      -97,1 -3,2 22,3 11,7 14,6
Skuldir, hreyfingar      16,4 23,2 -0,9 7,5 15,3
    Lántökur      53,1 20,4 -60,4 -44,0 -49,1
    Lífeyrisskuldbindingar      20,0 10,4 17,8 9,3 8,8
    Viðskiptaskuldir      -56,7 -7,6 41,8 42,3 55,6

Fjárstreymisyfirlit fyrir A-hluta ríkissjóðs árin 2017–2021.


Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
Mia.kr. 2017 2018 2019 2020 2021
Heildartekjur      759,9 804,8 845,6 884,2 923,4
    Skatttekjur      584,8 620,8 655,4 687,1 717,7
        Skattar á tekjur og hagnað      251,3 266,5 282,3 296,3 310,3
        Skattar á launagreiðslur og vinnuafl      8,1 8,7 9,3 9,8 10,4
        Eignarskattar      9,2 9,6 10,0 10,5 10,9
        Skattar á vöru og þjónustu      296,3 315,0 331,6 349,0 365,5
        Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti      2,8 3,0 3,1 3,3 3,5
        Aðrir skattar      17,1 18,1 19,1 18,2 17,0
    Tryggingagjöld      88,0 95,2 101,5 107,7 114,3
    Fjárframlög      6,4 6,6 6,9 7,1 7,3
    Aðrar tekjur      80,7 82,1 81,9 82,4 84,2
        Eignatekjur      38,5 43,2 41,4 38,5 38,6
            þ.a. vaxtatekjur      20,4 18,5 16,8 15,5 14,9
            þ.a. arðgreiðslur      17,3 17,9 18,5 19,2 19,9
        Sala á vöru og þjónustu      30,5 31,5 32,6 33,7 34,9
        Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur      11,8 7,4 7,9 10,2 10,7
Heildargjöld      733,5 768,2 808,8 847,8 884,7
    Rekstrarútgjöld      733,9 768,8 802,9 840,8 876,3
        Laun      194,6 205,4 219,1 231,5 244,7
        Kaup á vöru og þjónustu      106,2 110,6 114,8 119,9 124,7
        Afskriftir      30,9 31,9 32,8 33,7 34,5
        Vaxtagjöld      71,0 68,6 62,8 62,0 58,5
        Framleiðslustyrkir      32,0 33,1 34,2 35,3 36,2
        Fjárframlög      239,9 253,3 268,2 282,7 296,5
        Félagslegar tilfærslur til heimila      18,3 18,8 19,4 19,8 20,3
        Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög      41,0 46,9 51,6 56,0 60,9
    Fastafjárútgjöld      -0,4 -0,5 5,9 7,0 8,4
        Fjárfesting í efnislegum eignum      30,5 31,4 38,7 40,7 43,0
        Afskriftir (-)      -30,9 -31,9 -32,8 -33,7 -34,5
Heildarafkoma      26,5 36,6 36,9 36,4 38,7
Peningalegar eignir, hreyfingar      37,1 53,3 36,0 46,3 57,9
    Handbært fé, nettó      135,3 55,0 22,3 33,1 37,3
    Lánveitingar      2,0 6,1 -5,9 3,9 8,8
    Hlutafé og stofnfjárframlög      0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
    Viðskiptakröfur      -100,8 -8,5 19,0 8,8 11,2
Skuldir, hreyfingar      10,7 16,7 -0,9 9,9 19,2
    Lántökur      54,4 21,1 -54,2 -37,5 -41,1
    Lífeyrisskuldbindingar      17,5 9,1 15,5 8,1 7,7
    Viðskiptaskuldir      -61,2 -13,5 37,8 39,3 52,6

Fjárstreymisyfirlit fyrir A-hluta sveitarfélaga árin 2017–2021.


Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
Mia.kr. 2017 2018 2019 2020 2021
Heildartekjur      321,6 340,8 362,2 382,9 404,7
    Skatttekjur      244,6 259,8 276,7 292,6 309,4
        Skattar á tekjur og hagnað      202,4 215,3 229,3 242,3 256,0
        Eignarskattar      40,4 42,7 45,4 48,2 51,1
        Skattar á vöru og þjónustu      1,8 1,9 2,0 2,1 2,2
    Fjárframlög      33,4 35,1 37,3 39,7 42,2
    Aðrar tekjur      43,7 46,0 48,2 50,6 53,1
        Eignatekjur      10,2 10,6 10,9 11,3 11,7
            þ.a. vaxtatekjur      4,5 4,6 4,8 5,0 5,1
            þ.a. arðgreiðslur      1,6 1,6 1,7 1,7 1,8
        Sala á vöru og þjónustu      32,6 34,4 36,3 38,3 40,4
        Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur      0,9 0,9 1,0 1,1 1,1
Heildargjöld      323,0 340,4 356,9 375,7 395,4
    Rekstrarútgjöld      311,4 328,1 344,9 362,8 381,6
        Laun      155,4 164,9 174,8 185,6 197,0
        Kaup á vöru og þjónustu      102,8 107,4 111,9 116,5 121,3
        Afskriftir      12,2 12,7 13,2 13,7 14,3
        Vaxtagjöld      8,2 8,3 8,4 8,5 8,6
        Framleiðslustyrkir      4,8 5,1 5,4 5,7 6,0
        Fjárframlög      1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
        Félagslegar tilfærslur til heimila      16,4 17,2 18,2 19,0 19,9
        Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög      10,2 10,7 11,3 11,9 12,6
    Fastafjárútgjöld      11,6 12,3 12,0 12,9 13,8
        Fjárfesting í efnislegum eignum      23,8 25,0 25,2 26,6 28,1
        Afskriftir (-)      -12,2 -12,7 -13,2 -13,7 -14,3
Heildarafkoma      -1,4 0,5 5,3 7,3 9,3
Peningalegar eignir, hreyfingar      4,4 6,9 5,3 4,9 5,4
    Handbært fé, nettó      3,1 2,5 3,2 3,0 3,0
    Lánveitingar      -1,7 -1,2 -1,9 -2,0 -2,0
    Hlutafé og stofnfjárframlög      -0,8 0,4 0,7 1,0 1,0
    Viðskiptakröfur      3,7 5,2 3,4 2,9 3,4
Skuldir, hreyfingar      5,7 6,4 0,0 -2,3 -3,9
    Lántökur      -1,3 -0,7 -6,2 -6,5 -8,0
    Lífeyrisskuldbindingar      2,5 1,3 2,2 1,2 1,1
    Viðskiptaskuldir      4,5 5,8 4,0 3,0 3,0

Útgjaldarammar málefnasviða 2017–2021.


Málefnasvið án liða utan ramma, m.kr. á verðlagi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess      4.752 5.026 4.975 4.216 4.457
2 Dómstólar      2.284 2.864 2.852 2.840 2.855
3 Æðsta stjórnsýsla      1.631 1.619 2.286 2.304 2.872
4 Utanríkismál      13.884 14.828 15.955 16.844 17.997
5 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla      19.936 19.946 20.085 20.180 20.391
6 Grunnskrár og upplýsingamál      3.293 3.346 3.399 3.508 3.562
7 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál      12.658 12.934 12.849 12.946 13.044
8 Sveitarfélög og byggðamál      2.027 2.039 2.051 2.063 2.075
9 Almanna- og réttaröryggi      21.914 22.203 25.620 25.779 26.220
10 Réttindi einstakl., trúmál og stjórnsýsla innanr.mála      12.304 12.267 12.473 13.025 13.270
11 Samgöngu- og fjarskiptamál      30.091 31.157 31.373 31.169 31.371
12 Landbúnaðarmál      15.908 15.798 15.787 15.632 15.573
13 Sjávarútvegur      5.824 5.895 5.931 6.003 6.075
14 Ferðaþjónusta      2.311 2.319 2.326 2.033 1.970
15 Orku- og eldsneytismál      3.456 3.490 3.524 3.559 3.593
16 Markaðseftirlit og stjórnsýsla atv.mála og nýsköpunar      4.390 4.510 4.640 4.747 4.802
17 Umhverfismál      14.914 15.072 14.808 14.804 15.086
18 Menning og listir      10.821 11.068 11.305 11.511 11.749
19 Fjölmiðlun, íþrótta- og æskulýðsmál      4.898 4.998 5.111 5.224 5.357
20 Framhaldsskólastig      28.677 29.322 29.975 30.630 31.288
21 Háskólastig      39.258 40.583 41.811 41.843 41.779
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála      4.952 5.026 5.101 5.176 5.251
23 Sjúkrahúsaþjónusta      77.171 77.962 82.116 87.756 91.610
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa      38.866 39.734 40.598 41.466 42.338
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta      42.106 43.448 43.820 45.642 46.495
26 Lyf og lækningavörur      18.426 18.878 19.337 19.803 20.277
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks      47.117 48.060 49.011 49.916 50.821
28 Málefni aldraðra      55.314 56.966 58.667 60.419 62.224
29 Fjölskyldumál      29.228 29.977 30.225 30.433 30.591
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi      4.917 5.017 5.091 5.184 5.276
31 Húsnæðisstuðningur      9.537 9.450 9.362 9.275 9.187
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála      7.656 7.745 7.861 7.978 8.011
33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar      0 0 0 0 0
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir      8.327 8.953 10.666 12.559 14.367
Samtals frumgjöld innan ramma á verðl. 2016      598.852 612.500 630.993 646.468 661.834
Uppsafn. áætl. launa- og verðlagsbætur frá árinu 2016      26.451 47.215 72.038 94.033 116.720
Samtals frumgj. innan ramma á verðl. hvers árs      625.303 659.715 703.032 740.501 778.554
Vaxtagjöld      71.010 68.558 62.809 62.047 58.512
Aðrir liðir utan útgjaldaramma málefnasviða      49.693 52.732 56.049 58.633 61.167
Aðlaganir gagnvart GFS-staðli, einkum innb. viðskipti      -12.532 -12.785 -13.133 -13.380 -13.487
Samtals heildarútgjöld á verðl. hvers árs      733.474 768.220 808.757 847.800 884.746

Samþykkt á Alþingi 18. ágúst 2016.