Ferill 402. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


146. löggjafarþing 2016–2017.
Þingskjal 533  —  402. mál.
Stjórnartillaga.Tillaga til þingsályktunar


um fjármálaáætlun fyrir árin 2018–2022.


Frá fjármála- og efnahagsráðherra.    Alþingi ályktar, sbr. lög nr. 123/2015, um opinber fjármál, að stjórnvöld fylgi fjármálaáætlun um opinber fjármál fyrir árin 2018–2022, sem byggð er á fyrirliggjandi fjármálastefnu fyrir árin 2017–2022 og skilyrðum hennar, samkvæmt eftirfarandi yfirlitum um markmið fyrir afkomu og efnahag hins opinbera í heild og fyrir opinbera aðila og um áætlanir um þróun tekna og gjalda þeirra næstu fimm árin.
    Alþingi telur að fjármálaáætlunin sé í samræmi við fyrirliggjandi fjármálastefnu fyrir árin 2017–2022.

Lykiltölur um afkomu og efnahag opinberra aðila

Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
mia.kr. 2018 2019 2020 2021 2022
Hið opinbera (A-hluti ríkis og A-hluti sveitarfélaga)
Rekstrarafkoma      69 81 88 91 100
Heildarafkoma      41 46 48 44 44
Hrein eign1      507 580 636 696 758
Nafnvirði heildarútgjalda      1.125 1.184 1.234 1.292 1.355
Heildarskuldir,2 % af VLF      66 61 58 54 51
Skuldir skv. viðmiði laga um op. fjármál,3 % af VLF      32 29 27 25 23
Opinber fyrirtæki:
Rekstrarafkoma      66 73 81 83 86
Heildarafkoma      41 53 64 65 67
Hrein eign1      587 611 636 649 661
Opinberir aðilar í heild:
Rekstrarafkoma      135 154 169 174 186
Heildarafkoma      82 99 112 109 111
Hrein eign1      1.094 1.191 1.272 1.345 1.419
1 Staða í árslok, efnislegar og peningalegar eignir að frádregnum brúttóskuldum að meðtöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum, þ.e. heildarskuldum.
2 Brúttóskuldir að meðtöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum.
3 Heildarskuldir, að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum og að frádregnum sjóðum og bankainnstæðum, sbr. 7. gr. laga nr. 123/2015, um opinber fjármál.

Fjárstreymisyfirlit fyrir hið opinbera árin 2018–2022

Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
Þjóðhagsgrunnur, mia.kr. 2018 2019 2020 2021 2022
Heildartekjur      1.165,6 1.230,1 1.281,7 1.336,2 1.399,2
     Skatttekjur      930,8 986,4 1.036,4 1.081,2 1.133,3
        Skattar á tekjur og hagnað      502,1 535,0 564,6 593,0 623,5
        Skattar á launagreiðslur og vinnuafl      8,7 9,3 9,8 10,4 10,9
        Eignarskattar      51,1 54,9 59,2 62,9 67,3
        Skattar á vöru og þjónustu      349,5 366,6 382,6 395,5 413,2
        Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti      2,4 2,8 2,9 3,0 3,2
        Aðrir skattar      17,0 17,9 17,2 16,3 15,3
     Tryggingagjöld      99,4 105,2 103,3 108,5 113,9
     Fjárframlög      3,7 3,9 4,1 4,3 4,6
     Aðrar tekjur      131,7 134,5 137,9 142,2 147,4
        Eignatekjur      57,3 55,9 56,1 56,9 58,2
            þ.a. vaxtatekjur      16,4 16,2 16,4 16,3 16,8
            þ.a. arðgreiðslur      25,3 25,4 26,3 27,5 28,8
        Sala á vöru og þjónustu      64,8 68,4 72,1 75,7 79,5
        Ýmsar aðrar tekjur      9,6 10,2 9,7 9,6 9,7
Heildargjöld      1.124,9 1.184,1 1.234,6 1.291,6 1.354,2
     Rekstrarútgjöld      1.097,4 1.148,7 1.194,2 1.244,7 1.298,5
        Laun      391,7 411,6 435,0 459,0 485,0
        Kaup á vöru og þjónustu      270,6 283,6 295,2 307,8 318,2
        Afskriftir      43,8 45,2 46,6 48,0 49,6
        Vaxtagjöld      96,1 94,1 88,5 86,6 83,8
        Framleiðslustyrkir      41,9 43,5 44,5 45,9 47,1
        Fjárframlög      3,7 4,9 5,4 5,8 6,1
        Félagslegar tilfærslur til heimila      194,8 206,8 216,0 225,1 234,1
        Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög      54,8 59,1 63,0 66,6 74,6
     Fastafjárútgjöld      27,5 35,4 40,4 46,9 55,7
        Fjárfesting í efnislegum eignum      71,4 80,6 87,0 94,9 105,3
        Afskriftir (-)      -43,8 -45,2 -46,6 -48,0 -49,6
Heildarafkoma      40,7 46,0 47,0 44,6 45,0
Peningalegar eignir, hreyfingar      27,9 20,6 17,9 -3,1 33,3
    Handbært fé, nettó      47,9 34,4 32,4 28,2 45,6
    Verðbréf      -2,2 -2,1 -2,1 -2,0 -2,0
    Lánveitingar      6,4 7,5 6,7 -6,4 -6,4
    Hlutafé og stofnfjárframlög      -22,8 -27,7 -28,9 -31,6 3,2
    Viðskiptakröfur      -1,4 8,5 9,8 8,7 -7,1
Skuldir, hreyfingar      -19,0 -25,3 -27,6 -46,6 -9,8
    Lántökur      -23,5 -53,5 61,1 -46,9 -35,6
    Lífeyrisskuldbindingar 13 ,4 11,3 12,8 12,5 12,0
    Viðskiptaskuldir      -8,9 16,9 -101,5 -12,2 13,8

Fjárstreymisyfirlit fyrir A-hluta ríkissjóðs árin 2018–2022

Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
Þjóðhagsgrunnur, mia.kr. 2018 2019 2020 2021 2022
Heildartekjur      836,3 880,8 915,3 953,2 998,0
     Skatttekjur      654,1 692,5 726,4 755,8 791,7
        Skattar á tekjur og hagnað      278,3 296,5 313,1 328,7 346,1
        Skattar á launagreiðslur og vinnuafl      8,7 9,3 9,8 10,4 10,9
        Eignarskattar      5,3 5,6 5,9 6,2 6,5
        Skattar á vöru og þjónustu      342,4 360,4 377,5 391,2 409,7
        Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti      2,4 2,8 2,9 3,0 3,2
        Aðrir skattar      17,0 17,9 17,2 16,3 15,3
     Tryggingagjöld      99,4 105,2 103,3 108,5 113,9
     Fjárframlög      5,3 5,6 5,8 6,1 6,4
     Aðrar tekjur      77,5 77,5 79,8 82,8 86,0
        Eignatekjur      42,5 40,6 41,0 42,1 43,5
            þ.a. vaxtatekjur      12,7 12,7 12,9 12,9 13,4
            þ.a. arðgreiðslur      19,9 19,6 20,0 20,8 21,7
        Sala á vöru og þjónustu      30,5 32,2 33,9 35,5 37,2
        Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur      4,5 4,7 4,9 5,2 5,3
Heildargjöld      796,5 840,9 874,8 914,3 959,3
     Rekstrarútgjöld      791,9 830,0 860,4 894,9 932,6
        Laun      196,0 205,5 217,6 229,6 243,3
        Kaup á vöru og þjónustu      117,4 122,4 126,9 132,2 135,6
        Afskriftir      31,2 32,0 32,9 33,7 34,6
        Vaxtagjöld      77,8 76,7 71,3 69,6 67,1
        Framleiðslustyrkir      36,3 37,6 38,3 39,3 40,2
        Fjárframlög      266,0 284,5 298,4 311,9 325,1
        Félagslegar tilfærslur til heimila      24,1 24,5 24,9 25,5 26,1
        Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög      43,1 46,8 50,1 53,1 60,6
     Fastafjárútgjöld      4,6 10,9 14,4 19,4 26,7
        Fjárfesting í efnislegum eignum      35,8 42,9 47,3 53,1 61,3
        Afskriftir (-)      -31,2 -32,0 -32,9 -33,7 -34,6
Heildarafkoma      39,8 39,9 40,5 38,9 38,7
Peningalegar eignir, hreyfingar      14,7 15,3 15,2 -5,8 30,9
    Handbært fé, nettó      50,2 33,3 30,0 24,7 42,1
    Verðbréf      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Lánveitingar      6,2 6,9 7,3 -6,9 -6,9
    Hlutafé og stofnfjárframlög      -34,2 -34,2 -34,2 -34,2 0,8
    Viðskiptakröfur      -7,5 9,3 12,1 10,6 -5,1
Skuldir, hreyfingar      -25,1 -24,6 -25,3 -44,7 -7,8
    Lántökur      -24,8 -47,2 67,7 -40,4 -29,1
    Lífeyrisskuldbindingar      11,7 9,9 11,2 10,9 10,5
    Viðskiptaskuldir      -12,0 12,7 -104,2 -15,2 10,8

Fjárstreymisyfirlit fyrir A-hluta sveitarfélaga árin 2018–2022

Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
Þjóðhagsgrunnur, mia.kr. 2018 2019 2020 2021 2022
Heildartekjur      358,2 380,0 398,5 416,5 435,2
     Skatttekjur      276,6 294,0 309,9 325,4 341,6
        Skattar á tekjur og hagnað      223,8 238,5 251,5 264,4 277,4
        Eignarskattar      45,8 49,3 53,3 56,7 60,7
        Skattar á vöru og þjónustu      7,0 6,2 5,1 4,3 3,5
     Fjárframlög      30,7 32,3 33,8 35,0 35,5
     Aðrar tekjur      50,9 53,7 54,8 56,1 58,1
        Eignatekjur      14,8 15,3 15,1 14,8 14,7
            þ.a. vaxtatekjur      3,7 3,5 3,5 3,4 3,4
            þ.a. arðgreiðslur      5,4 5,8 6,3 6,7 7,1
        Sala á vöru og þjónustu      34,3 36,2 38,2 40,2 42,3
        Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur      1,8 2,2 1,5 1,1 1,1
Heildarútgjöld      357,2 373,2 391,2 409,8 428,9
     Rekstrarútgjöld      334,3 348,8 365,2 382,3 400,0
        Laun      168,7 177,2 187,2 197,7 208,7
        Kaup á vöru og þjónustu      103,7 108,4 113,0 117,7 122,4
        Afskriftir      12,7 13,2 13,7 14,3 15,0
        Vaxtagjöld      18,2 17,3 17,1 16,8 16,6
        Framleiðslustyrkir      5,4 5,7 6,0 6,3 6,7
        Fjárframlög      1,6 1,7 1,7 1,8 1,8
        Félagslegar tilfærslur til heimila      12,7 13,5 14,1 14,7 15,3
        Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög      11,3 11,8 12,4 13,0 13,5
     Fastafjárútgjöld      22,9 24,4 26,0 27,5 28,9
        Fjárfesting í efnislegum eignum      35,6 37,6 39,7 41,8 43,9
        Afskriftir (-)      -12,7 -13,2 -13,7 -14,3 -15,0
Heildarafkoma      1,0 6,8 7,3 6,7 6,3
Peningalegar eignir, hreyfingar      7,1 6,1 5,0 4,8 4,3
    Handbært fé, nettó      -2,2 -2,1 -2,1 -2,0 -2,0
    Verðbréf      0,2 0,6 -0,6 0,5 0,5
    Lánveitingar      11,4 6,5 5,3 2,6 2,4
    Hlutafé og stofnfjárframlög      6,1 -0,8 -2,3 -1,9 -2,0
    Viðskiptakröfur      6,1 -0,7 -2,3 -1,9 -2,0
Skuldir, hreyfingar      6,1 -0,7 -2,3 -1,9 -2,0
    Lántökur      1,3 -6,3 -6,6 -6,5 -6,5
    Lífeyrisskuldbindingar      1,7 1,4 1,6 1,6 1,5
    Viðskiptaskuldir      3,1 4,2 2,7 3,0 3,0


Heildarútgjöld málefnasviða árin 2018–2022

Heildarútgjöld málefnasviða í m.kr. á verðlagi 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess      5.540 5.414 4.812 4.583 4.592
02 Dómstólar      2.923 2.859 2.819 2.821 2.832
03 Æðsta stjórnsýsla      1.992 2.559 2.548 3.087 1.759
04 Utanríkismál      14.362 15.453 15.868 16.309 16.407
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla      21.198 21.000 20.759 21.120 23.566
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál      3.828 3.768 3.789 3.769 3.694
07 Rannsóknir, nýsköpun og þekkingargreinar      13.473 13.555 13.764 13.910 14.056
08 Sveitarfélög og byggðamál      20.701 21.347 21.810 22.259 22.720
09 Almanna- og réttaröryggi      23.967 25.910 27.820 27.950 28.064
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála      14.742 14.603 14.785 14.594 14.201
11 Samgöngu- og fjarskiptamál      35.761 36.230 37.053 37.002 40.388
12 Landbúnaður      15.592 15.517 15.319 15.216 15.051
13 Sjávarútvegur og fiskeldi      6.444 6.473 6.538 6.603 6.667
14 Ferðaþjónusta      2.284 2.358 2.132 2.135 2.110
15 Orkumál      3.695 3.757 3.824 3.888 3.958
16 Markaðseftirl., neyt.mál, stj.sýsla atvinnumála og nýsköpunar      4.302 4.399 4.529 4.657 4.794
17 Umhverfismál      16.583 16.340 16.286 16.564 16.882
18 Menning, listir, íþróttir og æskulýðsmál      12.642 12.749 12.871 13.013 13.155
19 Fjölmiðlun      4.153 4.323 4.482 4.672 4.872
20 Framhaldsskólastig      30.354 30.184 30.013 29.841 29.667
21 Háskólastig      42.252 43.575 43.590 43.569 44.359
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála      5.211 5.173 5.135 5.096 5.058
23 Sjúkrahúsþjónusta      83.337 87.493 92.710 96.775 99.415
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa      45.316 46.636 48.289 50.935 53.578
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta      45.930 47.276 47.545 48.794 50.415
26 Lyf og lækningavörur      20.289 21.557 22.960 24.603 26.344
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks      58.111 62.649 65.259 66.947 68.869
28 Málefni aldraðra      69.513 71.044 72.388 74.396 76.170
29 Fjölskyldumál      31.112 31.513 32.034 31.908 31.858
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi      18.418 20.838 21.254 21.766 21.977
31 Húsnæðisstuðningur      15.047 14.504 12.770 12.558 12.347
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála      8.331 8.388 8.479 8.520 8.658
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar      81.413 80.102 74.673 72.894 70.055
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir      9.321 10.316 11.811 13.807 19.202
Heildargjöld á verðlagi ársins 2017      788.136 809.863 820.718 836.563 857.741
Uppsafn. áætl. launa- og verðlagsbætur frá árinu 2017      24.284 47.601 71.022 94.789 118.901
Heildargjöld á verðlagi hvers árs      812.420 857.464 891.740 931.353 976.642
Heildargjöld aðlöguð að GFS-staðli1      -15.873 -16.515 -16.922 -17.004 -17.359
Heildarútgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðl. hvers árs      796.547 840.949 874.818 914.349 959.284
1 Hér er meðal annars um að ræða aðlaganir vegna innbyrðis viðskipta milli A-hluta aðila, s.s. Ríkiskaupa og Framkvæmdasýslu ríkisins, þannig að ekki komi til tvítalningar útgjalda. Þá eru einnig gerðar aðlaganir á meðferð lífeyrisskuldbindinga og vaxtagjalda.


Útgjaldarammar málefnasviða árin 2018–2022

Málefnasvið án liða utan ramma,1 m.kr. á verðlagi 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess      5.540 5.414 4.812 4.583 4.592
02 Dómstólar      2.923 2.859 2.819 2.821 2.832
03 Æðsta stjórnsýsla      1.992 2.559 2.548 3.087 1.759
04 Utanríkismál      14.362 15.453 15.868 16.309 16.407
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla      21.198 21.000 20.759 21.120 23.566
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál      3.828 3.768 3.789 3.769 3.694
07 Rannsóknir, nýsköpun og þekkingargreinar      13.473 13.555 13.764 13.910 14.056
08 Sveitarfélög og byggðamál      2.100 2.081 2.062 2.043 2.024
09 Almanna- og réttaröryggi      23.967 25.910 27.820 27.950 28.064
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála      14.742 14.603 14.785 14.594 14.201
11 Samgöngu- og fjarskiptamál      35.761 36.230 37.053 37.002 40.388
12 Landbúnaður      15.592 15.517 15.319 15.216 15.051
13 Sjávarútvegur og fiskeldi      6.444 6.473 6.538 6.603 6.667
14 Ferðaþjónusta      2.284 2.358 2.132 2.135 2.110
15 Orkumál      3.695 3.757 3.824 3.888 3.958
16 Markaðseftirl., neyt.mál, stj.sýsla atvinnumála og nýsköpunar      4.302 4.399 4.529 4.657 4.794
17 Umhverfismál      16.583 16.340 16.286 16.564 16.882
18 Menning, listir, íþróttir og æskulýðsmál      12.642 12.749 12.871 13.013 13.155
19 Fjölmiðlun      4.153 4.323 4.482 4.672 4.872
20 Framhaldsskólastig      30.354 30.184 30.013 29.841 29.667
21 Háskólastig      42.252 43.575 43.590 43.569 44.359
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála      5.211 5.173 5.135 5.096 5.058
23 Sjúkrahúsþjónusta      83.337 87.493 92.710 96.775 99.415
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa      45.316 46.636 48.289 50.935 53.578
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta      45.930 47.276 47.545 48.794 50.415
26 Lyf og lækningavörur      20.289 21.557 22.960 24.603 26.344
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks      58.111 62.649 65.259 66.947 68.869
28 Málefni aldraðra      69.513 71.044 72.388 74.396 76.170
29 Fjölskyldumál      31.112 31.513 32.034 31.908 31.858
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi      5.150 5.370 5.386 5.598 5.809
31 Húsnæðisstuðningur      15.047 14.504 12.770 12.558 12.347
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála      8.331 8.388 8.479 8.520 8.658
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar      - - - - -
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir      9.321 10.316 11.811 13.807 19.202
Samtals frumgjöld innan ramma á verðl. 2017      674.854 695.027 710.429 727.285 750.822
Uppsafn. áætl. launa- og verðlagsbætur frá árinu 2017      23.305 45.469 67.887 90.667 113.814
Samtals frumgj. innan ramma á verðl. hvers árs      698.159 740.496 778.316 817.952 864.636
Aðrir liðir utan útgjaldaramma málefnasviða1      48.229 52.552 54.998 57.326 59.105
Frumgjöld aðlöguð að GFS-staðli2      -27.639 -28.840 -29.839 -30.548 -31.568
Frumgjöld samkvæmt GFS-staðli      718.748 764.208 803.475 844.731 892.173
Vaxtagjöld      77.799 76.741 71.343 69.619 67.110
Heildarútgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðl. hvers árs      796.547 840.949 874.818 914.349 959.284
1 Liðir sem falla utan ramma málefnasviða eru eftirfarandi: vaxtagjöld ríkissjóðs, ríkisábyrgðir, lífeyrisskuldbindingar, Atvinnuleysistryggingasjóður og framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
2 Hér meðal annars um að ræða aðlaganir vegna innbyrðis viðskipta milli A-hluta aðila, s.s. Ríkiskaupa og Framkvæmdasýslu ríkisins, þannig að ekki komi til tvítalningar útgjalda. Þá er einnig um að ræða aðlögun á meðferð lífeyrisskuldbindinga.

Greinargerð.


Smellið á PDF hér efst á síðunni til að skoða greinargerðina.