Ferill 66. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


146. löggjafarþing 2016–2017.
Nr. 4/146.

Þingskjal 594  —  66. mál.


Þingsályktun

um fjármálastefnu fyrir árin 2017–2022.


    Alþingi ályktar, sbr. lög nr. 123/2015, um opinber fjármál, að stjórnvöld fylgi stefnumörkun um opinber fjármál samkvæmt eftirfarandi yfirliti um áformaða afkomu- og skuldaþróun fyrir fjárlagaárið 2017 og næstu fimm ár þar á eftir á grundvelli þeirra forsendna sem fjármálastefnan er reist á. Með hliðsjón af núverandi efnahagshorfum og horfum í fjármálum hins opinbera eru stefnumið í opinberum fjármálum næstu fimm ár eftirfarandi:

Hlutfall af vergri landsframleiðslu, % 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hið opinbera, A-hluti
    Heildarafkoma      1,0 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3
        þar af ríkissjóður, A-hluti      1,0 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
        þar af sveitarfélög, A-hluti      0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
    Skuldir*      37 34 30 28 27 26
        þar af ríkissjóður, A-hluti      31 28 24 23 22 21
        þar af sveitarfélög, A-hluti      5,9 5,8 5,5 5,2 5,0 5,0
Opinberir aðilar í heild
    Heildarafkoma      0,5 1,6 2,1 2,5 2,4 2,3
        þar af hið opinbera, A-hluti      1,0 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3
        þar af fyrirtæki hins opinbera      -0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0
    Skuldir*      59 55 50 47 45 43
        þar af hið opinbera, A-hluti      37 34 30 28 27 26
        þar af fyrirtæki hins opinbera      22 21 20 19 18 17
*    Heildarskuldir, að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum og að frádregnum sjóðum og bankainnstæðum, sbr. 7. gr. laga nr. 123/2015, um opinber fjármál.

     I.      Afgangur verði á heildarjöfnuði hins opinbera tímabilið 2017–2022 sem verði a.m.k. 1,0% af vergri landsframleiðslu (VLF) árið 2017, a.m.k. 1,6% af VLF árin 2018 og 2019 en lækki um 0,1% af VLF á hverju ári þar á eftir. Afganginum verði varið til lækkunar skulda.
     II.      Heildarskuldir hins opinbera verði komnar undir 30% af VLF í árslok 2019 og verði ekki hærri en 26% af VLF í árslok 2022.
     III.      Öllu óreglulegu og einskiptis fjárstreymi í ríkissjóð verði varið til að hraða enn frekar niðurgreiðslu skulda eða til lækkunar á ófjármögnuðum lífeyrisskuldbindingum í því skyni að treysta fjárhagsstöðu ríkissjóðs og draga úr vaxtakostnaði.
     IV.      Árleg heildarútgjöld hins opinbera verði ekki umfram 41,5% af VLF á tímabilinu.

    Alþingi telur að fjármálastefna þessi sé samkvæmt þeim grunngildum og skilyrðum sem kveðið er á um í 2. mgr. 6. gr. og 7. gr. laga um opinber fjármál.

Samþykkt á Alþingi 6. apríl 2017.