Ferill 750. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


149. löggjafarþing 2018–2019.
Þingskjal 1181  —  750. mál.
Stjórnartillaga.Tillaga til þingsályktunar


um fjármálaáætlun fyrir árin 2020–2024.


Frá fjármála- og efnahagsráðherra.    Alþingi ályktar, sbr. lög nr. 123/2015, um opinber fjármál, að stjórnvöld fylgi fjármálaáætlun um opinber fjármál fyrir árin 2020–2024, sem byggð er á fyrirliggjandi fjármálastefnu og skilyrðum hennar, samkvæmt eftirfarandi yfirlitum um markmið fyrir afkomu og efnahag hins opinbera í heild og fyrir opinbera aðila og um áætlanir um þróun tekna og gjalda þeirra næstu fimm árin.
    Alþingi telur að fjármálaáætlunin sé í samræmi við markmið fjármálastefnu fyrir árin 2018–2022.

Lykiltölur um afkomu og efnahag opinberra aðila.

Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
ma.kr. 2020 2021 2022 2023 2024
Hið opinbera (A-hluti ríkis og A-hluti sveitarfélaga)
Rekstrarafkoma      90 95 95 99 102
Heildarafkoma      34 32 36 41 45
Hrein eign1      1.195 1.305 1.416 1.545 1.683
Nafnvirði heildarútgjalda      1.285 1.347 1.401 1.458 1.521
Heildarskuldir,2 % af VLF      56 52 48 46 44
Skuldir skv. viðmiði laga um op. fjármál,3 % af VLF      26 22 20 18 17
Opinber fyrirtæki:
Rekstrarafkoma      62 64 68 73 76
Heildarafkoma      40 51 65 68 71
Hrein eign1      734 766 796 828 873
Opinberir aðilar í heild:
Rekstrarafkoma      152 159 163 172 178
Heildarafkoma      74 83 101 109 116
Hrein eign1      1.929 2.071 2.212 2.373 2.556
1 Staða í árslok, efnislegar og peningalegar eignir að frádregnum brúttóskuldum að meðtöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum, þ.e. heildarskuldum.
2 Brúttóskuldir að meðtöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum.
3 Heildarskuldir að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum og að frádregnum sjóðum og bankainnstæðum, sbr. 7. gr. laga nr. 123/2015, um opinber fjármál.

Rekstraryfirlit fyrir hið opinbera árin 2020–2024.

Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
Þjóðhagsgrunnur, ma.kr. 2020 2021 2022 2023 2024
Heildartekjur      1.319,1 1.378,6 1.436,0 1.499,0 1.565,7
     Skatttekjur      1.059,1 1.106,1 1.158,2 1.209,9 1.263,8
        Skattar á tekjur og hagnað      588,4 613,1 641,1 671,5 702,1
        Skattar á launagreiðslur og vinnuafl      9,6 10,1 10,5 10,9 11,4
        Eignarskattar      57,3 60,3 64,0 67,8 71,4
        Skattar á vöru og þjónustu      382,3 401,8 422,6 440,7 459,1
        Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti      3,7 3,9 4,1 4,3 4,5
        Aðrir skattar      17,8 16,9 15,9 14,7 15,3
     Tryggingagjöld      103,8 109,3 115,0 120,9 126,7
     Fjárframlög      6,1 6,6 7,0 7,3 7,7
     Aðrar tekjur      150,1 156,6 155,8 160,9 167,5
        Eignatekjur      66,4 69,0 63,1 64,1 66,4
            þ.a. vaxtatekjur      15,2 16,2 16,0 15,7 16,7
            þ.a. arðgreiðslur      35,3 36,5 30,2 30,9 31,6
        Sala á vöru og þjónustu      76,2 80,7 85,6 89,4 93,3
        Ýmsar aðrar tekjur      7,5 6,9 7,1 7,4 7,8
Heildargjöld      1.285,0 1.346,5 1.400,5 1.458,0 1.520,5
     Rekstrarútgjöld      1.229,4 1.283,3 1.340,8 1.400,2 1.463,8
        Laun      441,8 464,1 490,5 520,5 551,2
        Kaup á vöru og þjónustu      311,8 324,9 339,3 355,9 372,8
        Afskriftir      60,2 61,9 63,6 65,2 66,9
        Vaxtagjöld      70,3 67,9 64,8 60,8 60,9
        Framleiðslustyrkir      45,2 48,5 50,3 52,0 53,7
        Fjárframlög      10,3 11,7 13,2 13,4 13,7
        Félagslegar tilfærslur til heimila      224,1 235,0 245,0 255,0 263,9
        Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög      65,7 69,3 74,1 77,4 80,7
     Fastafjárútgjöld      55,6 63,2 59,7 57,8 56,7
        Fjárfesting í efnislegum eignum      115,8 125,1 123,3 123,0 123,6
        Afskriftir (-)      -60,2 -61,9 -63,6 -65,2 -66,9
Heildarafkoma      34,1 32,1 35,5 41,0 45,2
Peningalegar eignir, hreyfingar      54,5 41,1 59,2 64,2 67,6
    Handbært fé, nettó      52,7 100,6 37,8 42,3 46,1
    Lánveitingar      3,0 -11,4 3,8 5,4 5,0
    Hlutafé og stofnfjárframlög      -6,5 -57,6 1,2 0,9 0,9
    Viðskiptakröfur      5,2 9,4 16,4 15,6 15,6
Skuldir, hreyfingar      20,4 9,0 23,7 23,2 22,4
    Lántökur      -35,6 -46,1 -53,7 -1,5 4,9
    Lífeyrisskuldbindingar      9,2 4,5 2,5 0,4 -1,8
    Viðskiptaskuldir      46,7 50,5 74,9 24,3 19,3

Rekstraryfirlit fyrir A-hluta ríkissjóðs árin 2020–2024.

Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
Þjóðhagsgrunnur, ma.kr. 2020 2021 2022 2023 2024
Heildartekjur      942,7 982,7 1.018,0 1.059,6 1.105,6
     Skatttekjur      737,1 767,0 799,6 832,4 868,2
        Skattar á tekjur og hagnað      330,3 341,2 354,9 370,6 386,7
        Skattar á launagreiðslur og vinnuafl      9,6 10,1 10,5 10,9 11,4
        Eignarskattar      6,5 6,7 7,0 7,3 7,6
        Skattar á vöru og þjónustu      369,2 388,2 407,2 424,6 442,7
        Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti      3,7 3,9 4,1 4,3 4,5
        Aðrir skattar      17,8 16,9 15,9 14,7 15,3
     Tryggingagjöld      103,8 109,3 115,0 120,9 126,7
     Fjárframlög      6,1 6,6 7,0 7,3 7,7
     Aðrar tekjur      95,7 99,8 96,4 99,0 103,0
        Eignatekjur      53,3 55,4 48,9 49,3 51,0
            þ.a. vaxtatekjur      10,9 11,9 11,6 11,3 12,3
            þ.a. arðgreiðslur      35,3 36,5 30,2 30,9 31,6
        Sala á vöru og þjónustu      36,1 38,8 41,7 43,7 45,7
        Ýmsar aðrar tekjur      6,3 5,6 5,8 6,0 6,3
Heildargjöld      914,0 956,3 989,4 1.025,2 1.067,2
     Rekstrarútgjöld      880,3 916,1 957,5 996,8 1.040,4
        Laun      216,9 227,4 242,1 258,7 276,1
        Kaup á vöru og þjónustu      128,3 133,1 139,3 145,8 151,2
        Afskriftir      43,9 45,2 46,4 47,6 48,8
        Vaxtagjöld      57,4 54,9 51,8 47,7 47,7
        Framleiðslustyrkir      39,3 42,2 43,7 45,0 46,4
        Fjárframlög      324,4 339,8 356,5 371,4 386,8
        Félagslegar tilfærslur til heimila      22,5 23,1 23,6 24,2 24,7
        Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög      47,6 50,4 54,1 56,4 58,7
     Fastafjárútgjöld      33,7 40,2 31,9 28,4 26,8
        Fjárfesting í efnislegum eignum      77,6 85,4 78,3 76,0 75,6
        Afskriftir (-)      -43,9 -45,2 -46,4 -47,6 -48,8
Heildarafkoma      28,7 26,4 28,6 34,4 38,4
Peningalegar eignir, hreyfingar      51,7 38,1 55,8 60,9 64,6
    Handbært fé, nettó      48,7 97,4 34,0 38,5 42,1
    Lánveitingar      7,3 -8,4 7,4 6,9 6,5
    Hlutafé og stofnfjárframlög      -7,8 -57,5 0,6 0,6 0,6
    Viðskiptakröfur      3,5 6,6 13,8 14,9 15,4
Skuldir, hreyfingar      23,0 11,7 27,2 26,5 26,2
    Lántökur      -40,2 -48,9 -55,6 -3,4 3,3
    Lífeyrisskuldbindingar      7,4 2,7 0,6 -1,5 -3,7
    Viðskiptaskuldir      55,8 57,9 82,2 31,4 26,7

Rekstraryfirlit fyrir A-hluta sveitarfélaga árin 2020–2024.

Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
Þjóðhagsgrunnur, ma.kr. 2020 2021 2022 2023 2024
Heildartekjur      405,5 425,3 450,7 473,7 495,9
     Skatttekjur      322,0 339,1 358,6 377,5 395,6
        Skattar á tekjur og hagnað      258,1 271,9 286,2 300,9 315,4
        Eignarskattar      50,8 53,6 57,0 60,5 63,8
        Skattar á vöru og þjónustu      13,1 13,6 15,4 16,1 16,4
     Fjárframlög      33,6 34,1 37,6 39,3 40,9
     Aðrar tekjur      49,9 52,1 54,5 56,9 59,4
        Eignatekjur      13,1 13,6 14,2 14,8 15,4
            þ.a. vaxtatekjur      4,3 4,3 4,4 4,4 4,4
        Sala á vöru og þjónustu      35,6 37,2 39,0 40,7 42,5
        Ýmsar aðrar tekjur      1,2 1,3 1,3 1,4 1,5
Heildarútgjöld      400,1 419,6 443,8 467,1 489,1
     Rekstrarútgjöld      378,2 396,6 416,0 437,7 459,2
        Laun      189,7 200,0 210,5 222,4 233,8
        Kaup á vöru og þjónustu      126,4 132,7 139,3 146,9 154,8
        Afskriftir      16,3 16,7 17,2 17,6 18,1
        Vaxtagjöld      12,8 12,9 12,9 13,0 13,1
        Framleiðslustyrkir      5,5 5,8 6,1 6,4 6,8
        Fjárframlög      1,9 1,9 2,1 2,2 2,3
        Félagslegar tilfærslur til heimila      7,9 8,1 8,3 8,6 8,8
        Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög      17,7 18,5 19,6 20,6 21,5
     Fastafjárútgjöld      21,9 23,0 27,8 29,4 29,9
        Fjárfesting í efnislegum eignum      38,2 39,7 45,0 47,0 48,0
        Afskriftir (-)      -16,3 -16,7 -17,2 -17,6 -18,1
Heildarafkoma      5,4 5,7 6,9 6,6 6,8
Peningalegar eignir, hreyfingar      2,8 3,0 3,4 3,3 3,0
    Handbært fé, nettó      4,0 3,2 3,8 3,7 3,9
    Lánveitingar      -4,3 -3,0 -3,6 -1,5 -1,5
    Hlutafé og stofnfjárframlög      1,3 -0,1 0,6 0,3 0,3
    Viðskiptakröfur      1,7 2,8 2,6 0,7 0,2
Skuldir, hreyfingar      -2,6 -2,7 -3,5 -3,3 -3,8
    Lántökur      4,6 2,8 1,9 1,9 1,6
    Lífeyrisskuldbindingar      1,8 1,8 1,9 1,9 1,9
    Viðskiptaskuldir      -9,1 -7,4 -7,3 -7,1 -7,3


Heildarútgjöld málefnasviða árin 2020–2024.

Heildarútgjöld málefnasviða í m.kr. á verðlagi 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess      6.709 6.579 5.996 5.002 4.968
02 Dómstólar      3.267 3.254 3.283 3.312 3.312
03 Æðsta stjórnsýsla      3.100 3.026 3.497 2.251 2.234
04 Utanríkismál      11.767 11.831 11.432 11.132 10.704
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla      30.254 30.334 30.836 31.360 31.197
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál      3.936 3.882 3.834 3.814 3.759
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar      17.163 18.414 19.139 19.470 19.578
08 Sveitarfélög og byggðamál      22.971 22.982 24.132 24.664 25.081
09 Almanna- og réttaröryggi      30.840 30.648 30.489 30.771 27.516
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála      15.760 15.437 14.907 14.828 15.071
11 Samgöngu- og fjarskiptamál      47.044 46.578 40.313 40.230 40.045
12 Landbúnaður      16.187 16.054 15.908 15.809 15.660
13 Sjávarútvegur og fiskeldi      6.713 7.545 6.873 6.090 5.829
14 Ferðaþjónusta      1.934 1.902 1.729 1.766 1.753
15 Orkumál      4.345 4.051 4.111 4.177 4.192
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atv.mála      4.735 4.784 4.897 4.952 5.106
17 Umhverfismál      20.058 20.623 21.244 22.244 22.405
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál      15.585 15.093 14.774 14.717 14.457
19 Fjölmiðlun      5.300 5.480 5.671 5.876 6.082
20 Framhaldsskólastig      35.155 35.120 35.227 35.580 35.529
21 Háskólastig      43.255 44.990 46.397 48.037 48.008
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menningarmála      5.346 5.257 5.221 5.229 5.177
23 Sjúkrahúsþjónusta      106.617 113.722 116.258 115.443 111.808
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa      54.932 56.748 58.875 61.177 62.987
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta      54.890 57.964 58.227 58.482 52.623
26 Lyf og lækningavörur      26.348 26.971 28.190 29.397 29.908
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks      72.066 74.023 75.887 77.806 79.776
28 Málefni aldraðra      82.425 84.891 87.430 90.046 92.740
29 Fjölskyldumál      39.260 41.557 43.340 44.107 44.723
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi      27.011 27.904 27.940 28.030 28.019
31 Húsnæðisstuðningur      13.245 13.045 12.945 10.845 10.745
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála      10.906 10.983 11.418 11.416 11.313
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar      92.338 86.279 80.776 72.165 66.739
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir      30.405 32.218 37.369 46.326 66.445
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna      6.081 6.943 8.237 8.533 8.843
Heildargjöld á verðlagi ársins 2019      967.949 987.111 996.800 1.005.081 1.014.331
Uppsafn. áætl. launa- og verðlagsbætur frá árinu 2019      23.288 45.130 69.108 97.668 127.080
Heildargjöld á verðlagi hvers árs      991.237 1.032.240 1.065.909 1.102.748 1.141.410
Heildargjöld aðlöguð að GFS-staðli1      -77.237 -75.940 -76.509 -77.549 -74.210
Heildarútgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðl. hvers árs      914.000 956.300 989.400 1.025.200 1.067.200
1 Hér er meðal annars um að ræða aðlaganir vegna innbyrðis viðskipta milli A-hluta aðila, svo sem Ríkiskaupa og Framkvæmdasýslu ríkisins, þannig að ekki komi til tvítalningar útgjalda. Þá eru einnig gerðar aðlaganir á meðferð lífeyrisskuldbindinga og vaxtagjalda.

Útgjaldarammar málefnasviða árin 2020–2024.

Málefnasvið án liða utan ramma,1 m.kr. á verðlagi 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess      6.709 6.579 5.996 5.002 4.968
02 Dómstólar      3.267 3.254 3.283 3.312 3.312
03 Æðsta stjórnsýsla      3.100 3.026 3.497 2.251 2.234
04 Utanríkismál      11.767 11.831 11.432 11.132 10.704
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla      30.254 30.334 30.836 31.360 31.197
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál      3.936 3.882 3.834 3.814 3.759
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar      17.163 18.414 19.139 19.470 19.578
08 Sveitarfélög og byggðamál      2.273 2.283 2.294 2.325 2.305
09 Almanna- og réttaröryggi      30.840 30.648 30.489 30.771 27.516
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála      15.760 15.437 14.907 14.828 15.071
11 Samgöngu- og fjarskiptamál      47.044 46.578 40.313 40.230 40.045
12 Landbúnaður      16.187 16.054 15.908 15.809 15.660
13 Sjávarútvegur og fiskeldi      6.713 7.545 6.873 6.090 5.829
14 Ferðaþjónusta      1.934 1.902 1.729 1.766 1.753
15 Orkumál      4.345 4.051 4.111 4.177 4.192
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atv.mála      4.735 4.784 4.897 4.952 5.106
17 Umhverfismál      20.058 20.623 21.244 22.244 22.405
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál      15.585 15.093 14.774 14.717 14.457
19 Fjölmiðlun      5.300 5.480 5.671 5.876 6.082
20 Framhaldsskólastig      35.155 35.120 35.227 35.580 35.529
21 Háskólastig      43.255 44.990 46.397 48.037 48.008
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menningarmála      5.346 5.257 5.221 5.229 5.177
23 Sjúkrahúsþjónusta      106.617 113.722 116.258 115.443 111.808
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa      54.932 56.748 58.875 61.177 62.987
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta      54.890 57.964 58.227 58.482 52.623
26 Lyf og lækningavörur      26.348 26.971 28.190 29.397 29.908
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks      72.066 74.023 75.887 77.806 79.776
28 Málefni aldraðra      82.425 84.891 87.430 90.046 92.740
29 Fjölskyldumál      39.260 41.557 43.340 44.107 44.723
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi      6.570 6.625 6.676 6.772 6.769
31 Húsnæðisstuðningur      13.245 13.045 12.945 10.845 10.745
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála      10.906 10.983 11.418 11.416 11.313
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar      - - - - -
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir      13.326 14.103 18.000 22.858 41.833
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna      6.081 6.943 8.237 8.533 8.843
Samtals frumgjöld innan ramma á verðl. 2019      817.392 840.739 853.553 865.852 878.955
Liðir utan ramma1      113.051 108.878 107.108 106.718 102.336
Aðlaganir að GFS-staðli, einkum innb. viðskipti2      -97.132 -93.382 -92.143 -92.703 -88.852
Frumgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðlagi 2019      833.311 856.236 868.518 879.867 892.439
Uppsafn. áætl. launa- og verðlagsbætur frá árinu 2019      23.288 45.130 69.108 97.668 127.080
Frumgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðlagi hvers árs      856.599 901.366 937.627 977.535 1.019.518
Vaxtagjöld samtals      57.401 54.934 51.773 47.665 47.682
Heildargjöld samkvæmt GFS-staðli á verðlagi hvers árs      914.000 956.300 989.400 1.025.200 1.067.200
1 Liðir sem falla utan ramma málefnasviða eru eftirfarandi: vaxtagjöld ríkissjóðs, ríkisábyrgðir, afskriftir skattkrafna, lífeyrisskuldbindingar, Atvinnuleysistryggingasjóður og framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
2 Hér er m.a. um að ræða aðlaganir vegna innbyrðis viðskipta milli A-hluta aðila, svo sem Ríkiskaupa, þannig að ekki komi til tvítalningar útgjalda. Þá er einnig um að ræða aðlögun á meðferð lífeyrisskuldbindinga.

Smellið á PDF hér efst á síðunni til að skoða greinargerðina.