Ferill 648. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
Lögum breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011
(neyðarástand í sveitarfélagi).


________
1. gr.

    Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðast svo:
    Ráðherra getur ákveðið, að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, að sveitarstjórn sé heimilt að víkja tímabundið frá tilteknum skilyrðum ákvæða III., V., VII. og X. kafla laganna, stjórnvaldsfyrirmælum settum á grundvelli þeirra og samþykktum sveitarfélags við stjórn sveitarfélags til að tryggja að sveitarstjórn sé starfhæf við neyðarástand og til að auðvelda ákvarðanatöku.
    Ráðuneytið skal birta ákvörðun skv. 1. mgr. í Stjórnartíðindum og getur hún aðeins gilt í fjóra mánuði í senn.
    Ákvæði þetta gildir til 31. desember 2020. Ákvarðanir skv. 1. mgr. sem teknar eru fyrir 31. desember 2020 skulu þó halda gildi sínu í allt að fjóra mánuði, sbr. 2. mgr.

2. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi._____________
Samþykkt á Alþingi 17. mars 2020.