Ferill 773. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


151. löggjafarþing 2020–2021.
Þingskjal 1355  —  773. mál.
Frumvarp til laga


um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940 (opinber saksókn).

Frá allsherjar- og menntamálanefnd.


1. gr.

    Á eftir „232. gr.“ í 1. tölul. 242. gr. laganna kemur: 232. gr. a.

2. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

    XXV. kafli almennra hegningarlaga, nr. 19/1940, fjallar um ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs. Í 242. gr. laganna er talið upp hvaða brot samkvæmt þeim kafla sæti opinberri saksókn. Við setningu laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 5/2021, láðist að bæta 232. gr. a um umsáturseinelti við upptalningu 1. tölul. 242. gr. almennra hegningarlaga. Nauðsynlegt er að bregðast við þessum annmarka og tryggja að slík brot sæti opinberri saksókn enda var ætlunin með framangreindum lögum að þessi brot lúti ekki reglum um einkarefsiréttarmál.
    Í frumvarpi þessu felast engin álitaefni varðandi samræmi við stjórnarskrá né alþjóðlegar skuldbindingar. Þá hefur frumvarpið engan kostnað í för með sér fyrir ríkissjóð.