Smári McCarthy: frumvörp

1. flutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna) , 13. nóvember 2020

150. þing, 2019–2020

 1. Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna) , 11. september 2019

149. þing, 2018–2019

 1. Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna) , 14. september 2018
 2. Opinber fjármál (kolefnisspor) , 13. júní 2019

148. þing, 2017–2018

 1. Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna) , 6. mars 2018
 2. Þingsköp Alþingis (líftími þingmála) , 21. febrúar 2018

146. þing, 2016–2017

 1. Aukatekjur ríkissjóðs (nýskráning fyrirtækja) , 8. mars 2017
 2. Fjármálafyrirtæki (virkur eignarhlutur, tilkynningarskylda) , 28. mars 2017

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. Almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta), 6. október 2020
 2. Aukatekjur ríkissjóðs (leyfi til nafnbreytinga og leyfi til breytinga á skráningu kyns), 4. febrúar 2021
 3. Áfengislög (heimabruggun), 28. janúar 2021
 4. Ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu neysluskammta), 9. október 2020
 5. Brottfall laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis (bann við leit og vinnslu jarðefnaeldsneytis), 25. febrúar 2021
 6. Fæðingar- og foreldraorlof (afnám takmarkana), 6. október 2020
 7. Hlutafélög (aukinn aðgangur að hlutafélagaskrá), 26. janúar 2021
 8. Kosningar til Alþingis (kosningarréttur), 6. október 2020
 9. Kosningar til Alþingis (fjölgun jöfnunarsæta), 2. febrúar 2021
 10. Kristnisjóður o.fl, 26. janúar 2021
 11. Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), 6. október 2020
 12. Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), 6. október 2020
 13. Nauðungarsala (frestun á nauðungarsölu), 11. nóvember 2020
 14. Neytendastofa o.fl. (réttarúrræði neytendaverndarsamtaka), 17. mars 2021
 15. Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (eftirlit með skilmálum í neytendasamningum), 17. mars 2021
 16. Skráning einstaklinga (sveitarfélag fyrsta lögheimilis), 8. október 2020
 17. Stjórnarskipunarlög (kosningaaldur), 15. október 2020
 18. Stjórnarskipunarlög, 16. október 2020
 19. Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað og aukatekjur ríkissjóðs (gjaldfrjáls rafræn útgáfa), 11. nóvember 2020
 20. Sveitarstjórnarlög (borgarafundir, íbúakosningar um einstök mál), 2. febrúar 2021
 21. Tekjuskattur (viðbót persónuafsláttar), 10. maí 2021
 22. Vopnalög (bogfimi ungmenna), 8. desember 2020
 23. Þingsköp Alþingis (ávarp á þingfundum), 20. janúar 2021
 24. Þingsköp Alþingis (opnir nefndarfundir), 26. janúar 2021
 25. Þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana), 2. febrúar 2021

150. þing, 2019–2020

 1. Almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta), 12. september 2019
 2. Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), 11. september 2019
 3. Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), 12. september 2019
 4. Breyting á ýmsum lagaákvæðum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins, 19. september 2019
 5. Breyting á ýmsum lögum vegna launa þingmanna og ráðherra (frysting og niðurfelling hækkunar), 22. apríl 2020
 6. Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (viðbótarlokunarstyrkir), 5. júní 2020
 7. Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, 25. júní 2020
 8. Fæðingar- og foreldraorlof (afnám takmarkana), 11. september 2019
 9. Gjald af áfengi og tóbaki (áfengisgjald), 12. mars 2020
 10. Kosningar til Alþingis (kosningarréttur), 12. september 2019
 11. Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir), 11. september 2019
 12. Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), 19. september 2019
 13. Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), 24. september 2019
 14. Nauðungarsala (frestun nauðungarsölu), 5. maí 2020
 15. Neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, 17. febrúar 2020
 16. Sjúkratryggingar (aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri gagnreyndri samtalsmeðferð), 13. september 2019
 17. Skráning raunverulegra eigenda, 4. desember 2019
 18. Stjórn fiskveiða (strandveiðar), 1. nóvember 2019
 19. Stjórn fiskveiða (skráning á skipulegum hlutabréfamarkaði, dreifð eignaraðild), 6. desember 2019
 20. Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (gjaldfrjáls rafræn útgáfa), 11. september 2019
 21. Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál), 11. september 2019
 22. Tekjuskattur (persónuarður), 3. febrúar 2020
 23. Utanríkisþjónusta Íslands (skipun ráðuneytisstjóra og sendiherra), 12. september 2019
 24. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (kæruheimild samtaka), 11. september 2019
 25. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað), 20. júní 2020
 26. Þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana), 11. september 2019

149. þing, 2018–2019

 1. 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma), 9. október 2018
 2. Almannatryggingar (afnám krónu á móti krónu skerðingar), 19. september 2018
 3. Almenn hegningarlög (stafrænt kynferðisofbeldi), 15. október 2018
 4. Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), 12. desember 2018
 5. Ákvæðum um presta, trúfélög og lífsskoðunarfélög (sjálfstæði kirkjunnar), 31. maí 2019
 6. Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), 11. apríl 2019
 7. Brottfall laga, 9. október 2018
 8. Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld), 16. október 2018
 9. Fæðingar- og foreldraorlof (afnám takmarkana), 25. október 2018
 10. Helgidagafriður, 7. desember 2018
 11. Hjúskaparlög (hjónaskilnaðir), 21. maí 2019
 12. Höfundalög (sjálfvirk gagnagreining), 10. desember 2018
 13. Kosningar til Alþingis (kosningarréttur), 24. september 2018
 14. Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), 14. nóvember 2018
 15. Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir), 7. desember 2018
 16. Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), 2. nóvember 2018
 17. Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), 12. nóvember 2018
 18. Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), 23. október 2018
 19. Sjúkratryggingar (sálfræðimeðferð), 29. janúar 2019
 20. Stjórnarskipunarlög, 21. janúar 2019
 21. Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (opin gögn), 24. september 2018
 22. Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál), 30. nóvember 2018
 23. Utanríkisþjónusta Íslands (skipun ráðuneytisstjóra og sendiherra), 13. desember 2018
 24. Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis), 21. janúar 2019
 25. Vátryggingastarfsemi (fjöldi fulltrúa í slitastjórn), 8. apríl 2019
 26. Verðbréfaviðskipti (reglugerðarheimild vegna lýsinga), 15. maí 2019
 27. Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir), 19. september 2018
 28. Virðisaukaskattur (varmadælur), 30. apríl 2019
 29. Þingsköp Alþingis (ávarp á þingfundum), 24. október 2018
 30. Þingsköp Alþingis (Lögrétta), 9. apríl 2019
 31. Þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana), 13. desember 2018

148. þing, 2017–2018

 1. 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma), 5. febrúar 2018
 2. Almannatryggingar (frítekjumark vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar), 16. desember 2017
 3. Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (afnám sérstakrar uppbótar til framfærslu), 16. desember 2017
 4. Almenn hegningarlög (stafrænt kynferðisofbeldi), 18. desember 2017
 5. Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), 25. janúar 2018
 6. Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), 15. desember 2017
 7. Brottfall laga, 2. maí 2018
 8. Helgidagafriður, 30. janúar 2018
 9. Höfundalög (sjálfvirk gagnagreining), 18. desember 2017
 10. Kosningar til Alþingis (kosningaréttur), 23. janúar 2018
 11. Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), 16. desember 2017
 12. Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir), 26. febrúar 2018
 13. Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann á miðlun fjölmiðils), 20. desember 2017
 14. Landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsaga og landgrunn (grunnlínupunktar), 22. mars 2018
 15. Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), 2. maí 2018
 16. Stjórn fiskveiða (útboð viðbótarþorskkvóta), 15. desember 2017
 17. Stjórn fiskveiða (strandveiðar), 23. mars 2018
 18. Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (opin gögn), 1. febrúar 2018
 19. Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál), 28. mars 2018
 20. Veiðigjald (veiðigjald 2018), 8. júní 2018
 21. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (leyfi frá opinberu starfi og starf með þingmennsku), 16. desember 2017
 22. Þingsköp Alþingis (opnir nefndarfundir), 25. janúar 2018

147. þing, 2017

 1. Almenn hegningarlög (hatursáróður), 26. september 2017
 2. Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), 26. september 2017
 3. Fjarskipti og meðferð sakamála (afnám gagnageymdar o.fl.), 26. september 2017
 4. Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), 26. september 2017
 5. Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (takmörkuð ábyrgð hýsingaraðila), 26. september 2017
 6. Stjórnarskipunarlög, 26. september 2017
 7. Veiting ríkisborgararéttar, 14. september 2017
 8. Ærumeiðingar, 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Ársreikningar (viðvera endurskoðenda á aðalfundum), 24. apríl 2017
 2. Fyrirtækjaskrá (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá), 6. febrúar 2017
 3. Fæðingar- og foreldraorlof (andvana fæðingar), 31. mars 2017
 4. Gjald af áfengi og tóbaki (lýðheilsusjóður), 31. mars 2017
 5. Kjararáð (lækkun launa til samræmis við launaþróun frá 2013), 22. febrúar 2017
 6. Kjararáð (frestun á framkvæmd lagaákvæða), 23. maí 2017
 7. Kosningar til Alþingis (skipting þingsæta), 28. febrúar 2017
 8. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 28. febrúar 2017
 9. Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), 22. febrúar 2017
 10. Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (framlenging samninga um notendastýrða persónulega aðstoð, skipun nefndar), 21. desember 2016
 11. Stjórn fiskveiða (strandveiðar), 22. febrúar 2017
 12. Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar), 22. febrúar 2017
 13. Tekjuskattur (fæðispeningar sjómanna), 1. febrúar 2017
 14. Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra, 26. janúar 2017
 15. Þingsköp Alþingis (líftími þingmála), 27. febrúar 2017