Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 372, 111. löggjafarþing 184. mál: framhaldsskólar (gildistaka).
Lög nr. 107 29. desember 1988.

Lög um breytingu á lögum um framhaldsskóla, nr. 57/1988.


1. gr.

     2. málsl. 42. gr. laganna orðast svo:
     Ákvæði III. og VIII. kafla laganna skulu ekki koma til framkvæmda fyrr en 1. janúar 1990. Ákvæði þau um niðurfellingu laga, sem um er getið í 41. gr., koma ekki til framkvæmda fyrr en 1. janúar 1990 að því er varðar kostnaðarskiptingu og fjármál skólanna.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 22. desember 1988.