Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 902, 111. löggjafarþing 369. mál: vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga (gildistími rekstrarheimildar).
Lög nr. 24 2. maí 1989.

Lög um breyting á lögum um vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga, nr. 18 22. apríl 1959.


1. gr.

     1. málsl. 3. gr. orðast svo:
     Heimild þessi gildir til ársloka 1999.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 19. apríl 1989.