Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1227, 111. löggjafarþing 113. mál: tekjuskattur og eignarskattur (greiðsla opinberra gjalda með skuldaviðurkenningu).
Lög nr. 62 31. maí 1989.

Lög um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum.


1. gr.

     Við 111. gr. laganna bætist ný málsgrein er orðist svo:
     Það skal vera stefna við innheimtu á tekjuskatti og eignarskatti samkvæmt lögum þessum að allir gjaldendur, sem eins stendur á um við innheimtu, vanskil og nauðungaraðgerðir, skuli hljóta sams konar meðferð. Telji innheimtumaður tök á að tryggja greiðslu á kröfu, sem ella mundi tapast, með samningi um greiðslu skal hann gefa fjármálaráðherra ítarlega skýrslu um málavöxtu. Fjármálaráðherra er heimilt að samþykkja slíkan samning, að fenginni umsögn Ríkisendurskoðunar. Að loknu hverju innheimtuári skal Ríkisendurskoðun gefa Alþingi skýrslu um alla samninga af þessu tagi.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 17. maí 1989.