Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 451, 112. löggjafarþing 164. mál: kísilgúrverksmiðja við Mývatn (fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri).
Lög nr. 134 30. desember 1989.

Lög um breytingu á lögum nr. 80 15. ágúst 1966, um kísilgúrverksmiðju við Mývatn.


1. gr.

     Við 1. gr. laganna bætist ný málsgrein svohljóðandi:
     Hlutafélaginu er enn fremur ætlað, á eigin vegum, með þátttöku í öðrum félögum eða með stofnun dótturfyrirtækja, að tryggja vöxt fyrirtækisins með arðvænlegum fjárfestingum í skyldum greinum og öðrum greinum atvinnurekstrar.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 21. desember 1989.