Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 146, 117. löggjafarþing 88. mál: mat á umhverfisáhrifum (áætlanagerð um framkvæmdir).
Lög nr. 110 2. nóvember 1993.

Lög um breytingu á lögum nr. 63/1993, um mat á umhverfisáhrifum.


1. gr.

     Á eftir 12. gr. kemur ný grein er orðast svo:
     Óheimilt er að veita leyfi til framkvæmda sem lög þessi taka til, hefja framkvæmdir eða staðfesta skipulagsáætlanir samkvæmt skipulagslögum, nr. 19 21. maí 1964, ásamt síðari breytingum, nema ákvæða laga þessara hafi verið gætt.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 26. október 1993.