Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 379, 117. löggjafarþing 270. mál: heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík).
Lög nr. 128 28. desember 1993.

Lög um breytingu á lögum nr. 110/1992, um breytingu á lögum nr. 97/1990, um heilbrigðisþjónustu, sbr. lög nr. 86/1991.


1. gr.

     Eftirtaldar breytingar verða á 1. gr. laganna:
  1. Í stað ártalsins „1993“ í a-lið kemur: 1994.
  2. Í stað orðanna „1. janúar 1994“ í b-lið kemur: 1. janúar 1995.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 14. desember 1993.