Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1036, 117. löggjafarþing 545. mál: fjáröflun til vegagerðar (endurgreiðsla ökumæla).
Lög nr. 59 6. maí 1994.

Lög um breyting á lögum nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar, með síðari breytingum.


1. gr.

     Við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða er orðast svo:
     Heimilt er að endurgreiða útlagðan kostnað vegna kaupa á ökumælum, vegna nýskráningar bifreiða, tengi- eða festivagna eða vegna nauðsynlegrar endurnýjunar á ökumælum í bifreiðar, tengi- eða festivagna ef ákvörðun er tekin um að hætta að miða innheimtu þungaskatts við ekna kílómetra samkvæmt ökumælum.
     Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd þessa ákvæðis í reglugerð.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 25. apríl 1994.