Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1285, 117. löggjafarþing 546. mál: tryggingagjald (veitingarekstur og útleiga bifreiða).
Lög nr. 74 19. maí 1994.

Lög um breyting á lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum.


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. laganna:
  1. Í stað hlutfallstölunnar „2,85“ í 2. málsl. 1. mgr. kemur: 3.
  2. 1. málsl. 3. tölul. 1. mgr. orðast svo: Hugbúnaðariðnað, hótelgistingu, veitingarekstur og útleigu bifreiða.

2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. maí 1994 og koma til framkvæmda við staðgreiðslu tryggingagjalds frá og með þeim tíma og álagningu tryggingagjalds á árinu 1995.

Samþykkt á Alþingi 7. maí 1994.