Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 526, 118. löggjafarþing 307. mál: skattskylda innlánsstofnana (afskriftareikningur útlána).
Lög nr. 153 30. desember 1994.

Lög um breyting á lögum nr. 56/1994, um breyting á lögum nr. 65/1982, um skattskyldu innlánsstofnana, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað ártalsins „1993“ í 2. málsl. ákvæðis til bráðabirgða kemur: 1994.

2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1995 og koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts og eignarskatts á árinu 1996 á tekjur ársins 1995.

Samþykkt á Alþingi 28. desember 1994.