Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1214, 120. löggjafarþing 449. mál: staðgreiðsla opinberra gjalda (persónuafsláttur barna, uppsafnaður persónuafsláttur).
Lög nr. 102 14. júní 1996.

Lög um breytingu á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987.


1. gr.

     5. mgr. 12. gr. laganna orðast svo:
     Ef launamaður eða maki hans hefur eigi nýtt allan persónuafslátt launamannsins og ekki haft tekjur sem undanþegnar eru staðgreiðslu sem honum samsvarar er launamanni heimilt að sækja um útgáfu skattkorts sem hefur uppsafnaðan persónuafslátt frá ársbyrjun staðgreiðsluárs til næsta mánaðar á undan útgáfudegi. Ríkisskattstjóri annast útgáfu skattkorts með uppsöfnuðum persónuafslætti. Falla má frá skilyrðum um útgáfu skattkortsins ef óyggjandi upplýsingar liggja fyrir um uppsöfnun hans, t.d. skráning fyrri launagreiðanda á kortið um nýtingu afsláttarins.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 5. júní 1996.