Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1045, 121. löggjafarþing 580. mál: Siglingastofnun Íslands.
Lög nr. 38 9. maí 1997.

Lög um breytingu á lögum um Siglingastofnun Íslands, nr. 6/1996.


1. gr.

     2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna orðast svo: Að annast þátt ríkisins í framkvæmd laga um sjóvarnir og hafa umsjón með ríkisstyrktum framkvæmdum vegna lendingarbóta.

2. gr.

     Við fyrri málslið 1. mgr. 5. gr. laganna bætist: og málum er varða sjóvarnir.

3. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1998.

Samþykkt á Alþingi 28. apríl 1997.