Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1025, 121. löggjafarþing 217. mál: skráning skipa (eignarhlutur útlendinga).
Lög nr. 39 6. maí 1997.

Lög um breytingu á lögum nr. 115 31. desember 1985, um skráningu skipa, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað 4. málsl. 1. gr. laganna kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
     Aðeins má skrá til fiskveiða hér á landi skip sem eru í eigu eftirtalinna aðila:
  1. Íslenskra ríkisborgara sem eiga lögheimili hér á landi.
  2. Íslenskra lögaðila sem eiga heimili hér á landi og eru að öllu leyti í eigu íslenskra ríkisborgara, sem eiga lögheimili hér á landi, eða íslenskra lögaðila sem uppfylla eftirfarandi skilyrði:
    1. Eru undir yfirráðum íslenskra aðila.
    2. Eru í eigu erlendra aðila að hámarki 25% sé miðað við hlutafé eða stofnfé. Fari eignarhlutur íslensks lögaðila í öðrum lögaðila, sem er skráður eigandi skips, ekki yfir 5% má eignarhlutur erlendra aðila þó vera allt að 33%.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 23. apríl 1997.