Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 673, 122. löggjafarþing 43. mál: almannatryggingar (slysatrygging sjómanna).
Lög nr. 148 29. desember 1997.

Lög um breyting á lögum nr. 117/1993, um almannatryggingar, með síðari breytingum.


1. gr.

     1. mgr. 24. gr. laganna orðast svo:
     Slysatryggðir samkvæmt þessum kafla eru:
  1. Launþegar sem starfa hér á landi að undanskildum erlendum ríkisborgurum sem gegna embætti fyrir erlend ríki og erlendu starfsliði slíkra embættismanna. Starf um borð í íslensku skipi eða íslensku loftfari, eða skipi eða loftfari sem gert er út eða rekið af íslenskum aðilum, jafngildir starfi hér á landi samkvæmt þessum lið, enda séu laun greidd hér á landi.
  2. Nemendur við iðnnám samkvæmt iðnfræðslulögum.
  3. Útgerðarmenn sem sjálfir eru skipverjar.
  4. Þeir sem vinna að björgun manna úr lífsháska eða vörnum gegn yfirvofandi meiri háttar tjóni á verðmætum.
  5. Íþróttafólk sem tekur þátt í íþróttaiðkunum, hvort heldur er æfingum, sýningum eða keppni og orðið er 16 ára. Með reglugerðarákvæði má ákveða nánar gildissvið þessa ákvæðis.
  6. Sjúklingar sem eru til meðferðar á sjúkrastofnunum sem starfa samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu og heilsutjónið eða örorkan er vegna læknisaðgerða eða mistaka starfsfólks sem starfar á þessum stofnunum.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 19. desember 1997.