Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1563, 122. löggjafarþing 689. mál: virðisaukaskattur (aðgangur að vegamannvirkjum).
Lög nr. 80 16. júní 1998.

Lög um breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum.


1. gr.

     Við 2. mgr. 14. gr. laganna bætist nýr töluliður sem orðast svo: Aðgangur að vegamannvirkjum.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 5. júní 1998.