Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1342, 125. löggjafarþing 520. mál: vörugjald (fjárhæð gjalds af tilteknum vörum).
Lög nr. 103 22. maí 2000.

Lög um breyting á lögum nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum.


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á viðauka I við lögin:
 1. Af vörum í eftirtöldum tollskrárnúmerum í A-lið viðaukans verður magngjald 50 kr./kg:
  1805.0001 1806.3101 1806.9023
  1805.0009 1806.3109 1806.9024
  1806.1000 1806.3201 1806.9025
  1806.2001 1806.3202 1806.9026
  1806.2003 1806.3203 1806.9028
  1806.2004 1806.3209 1806.9029
  1806.2005 1806.9011 1806.9039
  1806.2006 1806.9012
  1806.2009 1806.9019

 2. Eftirfarandi tollskrárnúmer falla brott úr A-lið viðaukans:
  1904.1001 2005.2003 2008.1900
  1905.9030 2008.1109 2008.9902
  1905.9060

 3. Eftirgreind tollskrárnúmer falla brott úr C-lið viðaukans:
  6802.9102 8535.1000 8536.6100
  6802.9103 8535.2100 8536.6900
  6802.9202 8535.2900 8536.9000
  6802.9203 8535.3000 8537.1009
  6802.9302 8535.4000 8537.2000
  6802.9303 8535.9000 8538.1000
  6802.9902 8536.1000 8538.9000
  6802.9903 8536.2000 8716.8001
  6803.0001 8536.3000 8716.8009
  8428.1001 8536.4100 8716.9009
  8428.4000 8536.4900
  8431.3100 8536.5000

 4. Eftirgreind tollskrárnúmer falla brott úr E-lið viðaukans:
  9301.0000 9304.0000 9306.1000
  9302.0000 9305.1000 9306.9009
  9303.1000 9305.2900 9307.0000
  9303.9009 9305.90002. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 2000.

Ákvæði til bráðabirgða.
     Ákvæði laga þessara skulu taka til allra vara sem ótollafgreiddar eru við gildistöku þeirra, þó ekki vara sem afhentar hafa verið með bráðabirgðatollafgreiðslu, svo og til allra innlendra framleiðsluvara sem ekki hafa verið seldar eða afhentar þann dag.

Samþykkt á Alþingi 9. maí 2000.