Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 605, 126. löggjafarþing 347. mál: atvinnuleysistryggingar (fræðslusjóðir).
Lög nr. 182 20. desember 2000.

Lög um breytingu á lögum nr. 12/1997, um atvinnuleysistryggingar.


1. gr.

     Við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
     Á árunum 2001–2003 skal verja ákveðinni fjárhæð úr Atvinnuleysistryggingasjóði í samræmi við fjárlög hvers árs til átaks í fræðslumálum ófaglærðra samkvæmt samkomulagi milli Samtaka atvinnulífsins og Flóabandalagsins annars vegar og Verkamannasambands Íslands og Landssambands iðnverkafólks, sem nú mynda Starfsgreinasamband Íslands, hins vegar.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 16. desember 2000.