Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1480, 126. löggjafarþing 722. mál: raforkuver (stækkun Nesjavallavirkjunar).
Lög nr. 80 31. maí 2001.

Lög um breytingu á lögum nr. 60/1981, um raforkuver, með síðari breytingum.


1. gr.

     3. mgr. 2. gr. laganna orðast svo:
     Iðnaðarráðherra er heimilt að veita Orkuveitu Reykjavíkur leyfi til að reisa og reka jarðvarmavirkjun til raforkuframleiðslu á Nesjavöllum með allt að 90 MW afli.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 20. maí 2001.