Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1439, 126. löggjafarþing 523. mál: viðskiptabankar og sparisjóðir (verðtryggðar eignir og skuldir).
Lög nr. 82 31. maí maí 2001.

Lög um breytingu á lögum nr. 113/1996, um viðskiptabanka og sparisjóði, með síðari breytingum.


1. gr.

     Á eftir orðunum „þar með talið vaxtaáhættu“ í 8. mgr. 62. gr. laganna kemur: og verðtryggingaráhættu.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 19. maí 2001.