Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 376, 127. löggjafarþing 162. mál: málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra).
Lög nr. 124 27. nóvember 2001.

Lög um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999.


1. gr.

     Í stað fjárhæðarinnar „4.578“ í 2. málsl. 1. mgr. 10. gr. laganna kemur: 4.826.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2002 vegna tekna ársins 2001.

Samþykkt á Alþingi 20. nóvember 2001.