Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 430, 127. löggjafarþing 288. mál: veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds).
Lög nr. 125 29. nóvember 2001.

Lög um breytingu á lögum nr. 33 5. maí 2000, um veiðieftirlitsgjald, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað „15.000 kr.“ í 1. gr. laganna kemur: 16.500 kr.

2. gr.

     Í stað „424 kr.“ í 2. mgr. 2. gr. laganna kemur: 462 kr.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 28. nóvember 2001.