Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1440, 127. löggjafarþing 663. mál: steinullarverksmiðja (sala á eignarhlut ríkisins).
Lög nr. 57 6. maí 2002.

Lög um breytingu á lögum nr. 61/1981, um steinullarverksmiðju.


1. gr.

     Í stað 1.– 4. gr. laganna kemur ný grein, svohljóðandi:
     Iðnaðarráðherra er heimilt að selja eignarhlut íslenska ríkisins í Steinullarverksmiðjunni.
     Helmingur söluandvirðisins skal renna til samgöngubóta eða annarra verkefna í þeim sveitarfélögum sem eiga verulegra hagsmuna að gæta vegna starfsemi Steinullarverksmiðjunnar, samkvæmt nánari ákvörðun ríkisstjórnarinnar.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 30. apríl 2002.