Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1496, 127. löggjafarþing 729. mál: skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (krókaaflamarksbátar).
Lög nr. 88 15. maí 2002.

Lög um breytingu á lögum nr. 24/1986, um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins.


1. gr.

     4. mgr. 5. gr. laganna orðast svo:
     Ákvæði þessarar greinar ná ekki til opinna báta, þilfarsbáta undir 10 lestum eða krókaaflamarksbáta, sbr. 6. gr.

2. gr.

     Í stað orðanna „opnum bátum og þilfarsbátum undir 10 lestum“ í 6. gr. laganna kemur: opnum bátum, þilfarsbátum undir 10 lestum og krókaaflamarksbátum.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 3. maí 2002.