Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 502, 128. löggjafarþing 248. mál: viðurkenning á menntun og prófskírteinum (EES-reglur).
Lög nr. 127 6. desember 2002.

Lög um breytingu á lögum nr. 83/1993, um viðurkenningu á menntun og prófskírteinum, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað „89/48/EBE, 92/51/EBE“ í 1. mgr. 1. gr. laganna, sbr. lög nr. 49/2001, kemur: 89/48/EBE, með áorðnum breytingum, sbr. tilskipun 2001/19/EB, 92/51/EBE, með áorðnum breytingum, sbr. tilskipun 2001/19/EB.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 28. nóvember 2002.