Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 741, 128. löggjafarþing 437. mál: veiðieftirlitsgjald (greiðsluskylda).
Lög nr. 137 19. desember 2002.

Lög um breytingu á lögum nr. 33 5. maí 2000, um veiðieftirlitsgjald, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað orðsins „fullvinnsluskipa“ í 1. málsl. 3. mgr. 4. gr. laganna kemur: skipa sem hafa leyfi Fiskistofu til að vinna afla um borð.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 12. desember 2002.