Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 716, 128. löggjafarþing 428. mál: fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti).
Lög nr. 148 18. desember 2002.

Lög um breytingu á lögum um fjáröflun til vegagerðar, nr. 3/1987, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað dagsetningarinnar „31. desember 2002“ í ákvæði til bráðabirgða VIII í lögunum kemur: 31. desember 2004.

2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2003.

Samþykkt á Alþingi 12. desember 2002.